Objašnjenje Poreske uprave o primeni Zakona o fiskalnim kasama za vreme vanrednog stanja

25. 03. 2020.

Na sajtu Poreske uprave objavljena je informacija sa naslovom: Defiskalizacija fiskalnih kasa za vreme privremenog zatvaranja maloprodajnih objekata zbog vanrednog stanja

Prema našim saznanjima, informacija je objavljena na osnovu preporuka koje je Ministarstvo finansija uputilo Poreskoj upravi, pa je u nastavku citiramo u celini:  

"Obveznici koji u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije privremeno zatvaraju svoje maloprodajne objekte zbog uvedenog vanrednog stanja, ne bi trebalo da vrše defiskalizaciju fiskalnih kasa, osim ukoliko privremeni prekid obavljanja delatnosti registruju u Agenciji za privredne registre.

Obveznik fiskalizacije koji je doneo odluku o privremenom prestanku obavljanja delatnosti zbog uvedenog vanrednog stanja o tome može da obavesti nadležnu Poresku upravu koja vodi registar fiskalizovanih kasa, elektronskim putem.

Privredni subjekti bi trebalo da, ukoliko je to moguće, na vidnom mestu istaknu obaveštenje da objekat ili deo objekta u skladu sa navedenom odlukom ne radi.

Ukoliko obveznik fiskalizacije, usled novonastale vanredne situacije, nastavi da obavlja rad od kuće, fiskalnu kasu može da premesti na mesto gde obavlja aktivnost odnosno delatnost,  ali je neophodno da, pre otpočinjanja obavljanja delatnosti od kuće o tome elektronskim putem obavesti nadležnu Poresku upravu koja vodi registar fiskalizovanih kasa.

Obaveštenja o privremenom prekidu rada i/ili radu od kuće obveznici mogu slati elektronskom poštom nadležnoj filijali Poreske uprave u kojoj je sedište poreskog obveznika.

Spisak elektronskih adresa za prijem obaveštenja

Napominjemo da u periodu prekida rada obveznici  nisu u obavezi da kreiraju dnevne izveštaje."

Stavovi Poreske uprave u potpunosti su u skladu sa našim objašnjenjima koja smo dali u vesti od 20. marta ove godine. Dakle, obveznici koji su privremeno prestali da obavljaju delatnost (tako što su zatvorili objekat u kojem su obavljali promet na malo ili pružali usluge fizičkim licima) nisu dužni da defiskalizuju fiskalnu kasu, a nisu dužni ni da kreiraju dnevne izveštaje.

Međutim, obveznici koji nisu prestali da obavljaju delatnost, već su je samo organizovali tako što zaposleni rade od kuće, moraju da pronađu način da na kraju dana štampaju dnevne izveštaje. Ukoliko ovi obveznici poseduju mobilnu fiskalnu kasu, moguće rešenje je da je neko od zaposlenih premesti kod sebe, uz dostavljanje obaveštenja o tome Poreskoj upravi. 

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.