Objašnjenje Ministarstva za rad o pravima i obavezama radnika i poslodavaca u toku vanrednog stanja

24. 03. 2020.

Na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja objavljeno je detaljno objašnjenje prava i obaveza radnika i poslodavca u toku vanrednog stanja.  

Kako je na sajtu navedeno, povodom nedoumica građana Srbije, odnosno poslodavaca i zaposlenih, u vezi sa njihovim pravima i obavezama tokom vanrednog stanja izazvanog virusom COVID–19, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, objašnjava sve detalje i moguće situacije u toku vanrednog stanja: 

  1. rad od kuće,
  2. visina naknada,
  3. prava roditelja koji imaju decu mlađu od 12 godina,
  4. prava radnika u samoizolaciji,
  5. plaćenom i neplaćenom odusustvu,
  6. bolovanju i dr. 

Na kraju objašnjenja prikazana je i Tabela: Pravo na zaradu, odnosno naknadu zarade

Detaljna objašnjenja o ovim temama daćemo u časopisu Porezi i računovodstvo broj 04/20 koji je u pripremi. 

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.