Obaveza vođenja tzv. robnog knjigovodstva (Mišljenje Ministarstva finansija)

08. 04. 2019.

Odredbama člana 11. Zakona o računovodstvu propisano je sledeće: 

  1. poslovne knjige su dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige;
  2. pomoćne knjige su analitičke evidencije koje se vode odvojeno za nematerijalna ulaganja, nekretnine, postrojenja i opremu, investicione nekretnine, dugoročne finansijske plasmane, zalihe, potraživanja, obaveze i dr.;
  3. pomoćne knjige koje se odnose na imovinu u materijalnom obliku iskazuju se u količinama i novčanim iznosima.
Dakle, načelno je definisano da evidencija o količinama i vrednosti zaliha jeste vrsta pomoćne evidencije (tzv. robno knjigovodstvo). Pritom, da li će se ta evidencija (u fizičkom smislu) voditi u okviru maloprodajnog objekta, kod računovođe ili na drugom mestu, pitanje je koje svaki entitet treba da uredi. Obaveza vođenja ove evidencije odnosi se na sva pravna lica i preduzetnike koji primenjuju Zakon o računovodstvu
 
Iako je reč o odredbama koje su u višedecenijskoj primeni, povremeno se postavlja pitanje i polemiše o (ne)obaveznosti vođenja tzv. robnog knjigovodstva, o čemu je upravo izdato Mišljenje Ministarstva finansija koje smo objavili u aplikaciji Porezi Online.
  

TRENINZI U APRILU I MAJU:

16. aprilaPrevozne, špediterske i usluge skladištenja u sistemu PDV-a

18. aprila: Naknada troškova za prevoz i ostalih izdataka zaposlenih i drugih radno angažovanih lica - način dokumentovanja i druga aktuelna pitanja (još samo 15 slobodnih mesta)

19. aprilaPorez po odbitku na prihode nerezidentnih pravnih lica - praktični aspekti primene UIDO i Multilateralne konvencije

16. maja: Konsolidovanje finansijskih izveštaja - praktični aspekti

Prijavite se na vreme, jer broj mesta je ograničen na 80 učesnika!

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.