Novi broj časopisa Porezi i računovodstvo (06/19) - tema broja: Ugostiteljstvo i hotelijerstvo s aspekta PDV-a i MSFI

03. 06. 2019.

Časopis Porezi i računovodstvo broj 06/19 dostupan je u aplikaciji Porezi Online od 1. juna, dok pretplatnici štampanog izdanja mogu da ga očekuju od 3. juna. 

U novom broju objavili smo: 

  1. 16 tekstova, 
  2. 20 poreskih kratkih tema i 
  3. 53 Mišljenja Ministarstva finansija.

Tema broja jeste ugostiteljstvo i hotelijerstvo. U čak devet tekstova objasnili smo ovu problematiku s aspekta PDV-a, pravila računovodstvenog evidentiranja i fiskalnih kasa, a dali smo osvrt i na nedavno donet novi Zakon o ugostiteljstvu. U oblasti hotelijerstva, posmatrano s aspekta PDV-a, osnovno pitanje jeste kada nastaje promet usluge smeštaja, odnosno obaveza obračuna PDV-a u slučaju kada boravak gosta obuhvata dva poreska perioda. Povezano pitanje sa tim je da li PDV po osnovu dodatnih usluga (npr. room-service) može da se obračuna na kraju boravka ili onda kada je promet izvršen. U oblasti ugostiteljstva tj. restoranskog poslovanja, bavili smo se pitanjima utvrđivanja normativa i pravilima priznavanja prihoda i rashoda. O ovoj temi zakazan je i trening 21. juna. 

U novom broju bavili smo se i:

  1. raspodelom dobiti, 
  2. prometom koji se vrši stranim ambasadama i prometom koji ambasade vrši domaćim kompanijama (npr. usluga promocije), 
  3. spornim pitanjem plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje penzionera u radnom odnosu,
  4. oporezivanjem prihoda od poljoprivrede i šumarstva,
  5. prebijanjem potraživanja i dugovanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom i brojnim drugim temama.

Iskazivanje podataka u Obrascu POPDV ponovo je aktuelna tema. Naime, prema prelaznoj odredbi člana 23. Pravilnika o pregledu obračuna PDV-a, u periodu od 1. jula 2018. godine zaključno sa 30. junom 2019. godine, u postupcima provere pravilnosti iskazivanja podataka u Obrascu POPDV, nadležni poreski organ ne uzima u obzir pogrešno iskazane podatke koji ne utiču na iznos poreske obaveze. Drugim rečima, počev od 1. jula 2019. godine podatke u Obrascu POPDV treba pravilno iskazivati nezavisno od toga da li konkretan podatak utiče na poresku obavezu. Trening je zakazan za 19. jun i popunjen je za svega nekoliko dana, pa smo zakazali reprizni termin dan kasnije (20. juna). Trening je prilika da se (konačno) otklone dileme u vezi sa pravilima iskazivanja podataka u ovom obrascu, pa ćemo razmatrati specifične slučajeve.

U oblasti ličnih primanja zakazali smo trening koji je posvećen praktičnoj primeni različitih propisa koji regulišu radnopravni i poreski tretman isplate naknade zarade zaposlenih (Zakon o zdravstvenom osiguranjuZakon o finansijskoj podršci porodici sa decomZakon o raduZakon o porezu na dohodak građana i dr.), uz osvrt na aktuelna pitanja u vezi sa zapošljavanjem penzionera i druge aktuelnosti iz oblasti ličnih primanja. Očekuje se i donošenje podzakonskog akta kojim će se bliže urediti poresko oslobođenje po osnovu izdataka za rekreaciju zaposlenih. Osim toga, ukazaćemo i na nove okolnosti u vezi sa spornim pitanjem dokazivanja troškova prevoza zaposlenih na posao. 

TRENINZI U JUNU:

10. JUNA: Naknada zarade za bolovanje, zapošljavanje penzionera, team-building, troškovi prevoza i druge aktuelnosti iz oblasti ličnih primanja (još samo 35 slobodnih mesta)

19. JUNA: Pravilno iskazivanje podataka u Obrascu POPDV - obaveza od 1. jula 2019 (premijera) - nema slobodnih mesta

20. JUNA: Pravilno iskazivanje podataka u Obrascu POPDV - obaveza od 1. jula 2019 (repriza)

21. JUNA: Ugostiteljstvo, hotelijerstvo i turističke usluge - pravila oporezivanja i knjiženja

 

PRIJAVA ZA TRENING - Prijavite se odmah jer broj mesta je ograničen na 80 učesnika!

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.