Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
  • SVE GODINE
  • 2020.
  • 2019.
  • 2018.
  • 2017.
  • 2016.
  • 2015.
  • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Nove izmene SEF-a i ažurirano Interno tehničko uputstvo

10. 8. 2023.

Na internet stranici Ministarstva finansija (www.efaktura.gov.rs) objavljeni su detalji novih izmena, odnosno ispravki Sistema elektronskih faktura (u nastavku: SEF) i ažurirano je Interno tehničko uputstvo.

Reč je o očekivanim izmenama koje smo u jednom delu i najavili u našem novom kapitalnom izdanju Elektronsko fakturisanje i evidentiranje obračuna PDV-a u SEF-u, a koje su za sada dostupne samo u demo verziji SEF-a.

U nastavku prenosimo objavljene izmene SEF-a:

  • ukinute su kalkulacije vrednosti u poljima „Obračunati PDV“ i „Ukupan iznos“ nakon unosa osnovice kod prometa uz naknadu u Zbirnoj evidenciji PDV,-a na grafičkom interfejsu i omogućen je slobodan unos u ovim poljima. Navodi se da je ova izmena u aplikaciji prikazana na strani 155 Internog tehničkog uputstva.
  • izmenjena je validacija kod unosa jedinične cene dobra odnosno usluge na stavci fakture, na grafičkom interfejsu i kroz API, na maksimalno 4 decimale u odnosu na sadašnje 2. Navodi se da se da je ova izmena u aplikaciji prikazana na strani 143 Internog tehničkog uputstva.

Kompletnu objavu Ministarstva finansija možete pročitati na ovom linku.