Izašao je časopis Porezi i računovodstvo broj 09/19 - tema broja: Interni obračun PDV-a po osnovu prometa stranog lica

01. 09. 2019.

Časopis Porezi i računovodstvo broj 09/19 dostupan je u aplikaciji Porezi Online od 30. avgusta, dok pretplatnici štampanog izdanja mogu da ga očekuju od ponedeljka 2. septembra. 

U novom broju objavili smo: 

  1. 14 tekstova, 
  2. 23 poreske kratke teme,
  3. 57 Mišljenja Ministarstva finansija. 

Kao temu broja izdvojili smo tekst o obračunu PDV-a po osnovu prometa stranog lica. Iako je reč o postupku koji se primenjuje od početka primene propisa o PDV-u (uz neznatne izmene pojedinih pravila), u praksi se još uvek relativno često prave greške koje se uglavnom ogledaju u neblagovremenosti internog obračuna PDV-a. Kod takvih obveznika greške nastaju zbog organizacionih propusta i okolnosti da strano lice kasni sa izdavanjem računa. Naime, poreski dužnici treba da razumeju da poreska obaveza nastaje danom prometa stranog lica (ne računajući avansno plaćanje i slučaj sa licencama i drugim uslugama iz člana 5. stav 1. tačka 3) Zakona o PDV-u), nezavisno od toga da li je strano lice izdalo račun, odnosno da li je taj račun stigao do službe koja treba da izvrši obračun PDV-a. U tom smislu neophodno je uspostaviti interna pravila o razmeni informacija kako bi PDV bio obračunat u poreskom periodu u kojem je nastala poreska obaveza. U suprotnom, ukoliko obveznik PDV-a kasni sa obračunom PDV-a, dužan je da podnosi izmenjene poreske prijave.

U oblasti PDV-a objavili smo ažurirani tekst o poslovima koji se (ne) smatraju prometom iz oblasti građevinarstva. To je od kraja 2015. godine svakako jedna od najproblematičnijih oblasti u sistemu PDV-a jer ne postoje jasna pravila o tome ko je poreski dužnik. U tekstu smo u formi tabelarnih pregleda sistematizovali poslove za koje se smatra da jesu ili nisu iz oblasti građevinarstva u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV-u. Tabele su zasnovane na stotinama mišljenja Ministarstva finansija o tome da li je za neki posao poreski dužnik izvođač radova ili naručilac posla.

U tekstu o identifikacionim i drugim podacima koji se iskazuju u računima ukazali smo na odredbe novog Zakona o trgovini, koje propisuju obavezu trgovaca da u ispravama koje prate robu u prevozu bude iskazan matični broj prodavca, kupca i prevoznika, što je novina u odnosu na ranije važeće propise iz oblasti trgovine.  

Što se PKT treninga tiče, kao što smo u julu i najavili, zakazana je repriza treninga o najčešćim greškama u primeni propisa o PDV-u, kao i novi trening o promeni propisa o PDV-u u oblasti spoljnotrgovinskog poslovanja. Osim toga, 4. oktobra počinje novi ciklus specijalističke obuke za poresko savetovanje koji već nekoliko godina organizujemo u saradnji sa Privrednom komorom Srbije.

PKT TRENINZI U SEPTEMBRU:

11. Septembra: Najčešće greške u primeni propisa o PDV-u - kako ih sprečiti, odnosno ispraviti

25. Septembra: Primena propisa o PDV-u u oblasti spoljnotrgovinskog poslovanja

PRIJAVA ZA TRENING - Prijavite se odmah jer broj mesta je ograničen na 80 učesnika!

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.