Izašao je novi broj časopisa Porezi i računovodstvo (08/19) - tema broja: Pravilnici o podsticajima u oblasti poreza na dobit

28. 07. 2019.

Časopis Porezi i računovodstvo broj 08/19 dostupan je u aplikaciji Porezi Online od 26. jula, dok pretplatnici štampanog izdanja mogu da ga očekuju od ponedeljka 29. jula. 

U novom broju objavili smo: 

  1. 18 tekstova, 
  2. 15 poreskih kratkih tema,
  3. 22 Mišljenja Ministarstva finansija.

Dokazivanje troškova prevoza zaposlenih za dolazak na rad i odlazak sa rada jeste tema i u ovom broju, iako smo o tome ove godine pisali već u tri navrata. Naime, u međuvremenu je izdato još nekoliko mišljenja organa državne uprave, dok je Poreska uprava donela internu instrukciju o načinu dokazivanja troškova prevoza zaposlenih u tom organu (u skladu sa spornim mišljenjima Ministarstva finansija). To bi trebalo da znači da Poreska uprava time želi da da primer drugim obveznicima. Nezavisno od ovoga, nesporno je da u većini državnih i organa lokalne samouprave ništa nije promenjeno u pogledu isplate navedenih troškova zaposlenima u tim organima (npr. kod donosioca mišljenja).

Kao temu broja izdvojili smo tekstove o novim poreskim podsticajima u oblasti poreza na dobit. Naime, ministar finansija doneo je tri pravilnika koja se odnose na podsticaje iz čl. 22g, 25b i 50j Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Poreski podsticaji su vrlo specifični i nisu namenjeni širem krugu obveznika, tj. verovatno će ih koristiti manji broj obveznika. Primena novih podsticaja je relativno složena jer zahteva vrlo detaljnu evidenciju, proračune, nove obrasce, a konačno i obavezu sačinjavanja izveštaja (nešto poput onog o transfernim cenama). U tom smislu, osim poreskog podsticaja za pojedine obveznike, nova pravila će svakako značiti i novi podsticaj poreskim konsultantima jer je stvorena potreba za novom vrstom konsultantske usluge

Ministar finansija doneo je i pravilnike u oblasti poreza na dohodak građana: jedan koji se odnosi na poresko oslobođenje po osnovu izdataka za rekreaciju i team building zaposlenih, i drugi koji se odnosi na oslobođenje za primanja zaposlenih po osnovu sopstvenih akcija koje steknu bez naknade ili po povlašćenoj ceni. U vezi s tim podsećamo da je prelaznom odredbom člana 32. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (stupio je na snagu 16. decembra 2018) propisano da će navedeni pravilnici biti doneti u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Taj rok je istekao polovinom aprila 2019. godine, što znači da su pravilnici doneti sa tri meseca zakašnjenja

Od ostalih tema izdvajamo:

  1. Utaja PDV-a kao krivično delo; 
  2. (Ne)mogućnost ponavljanja postupka poreske kontrole za istu vrstu poreza i za isti poreski period;
  3. Naknada za unapređenje energetske efikasnosti i uticaj na osnovicu za akcizu i PDV; 
  4. Prefakturisavanje troškova između rezidenata i nerezidenata; 
  5. Obaveza izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom; 
  6. Obaveza određivanja lica za zaštitu podataka o ličnosti  dr.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.