Izašao je časopis Porezi i računovodstvo broj 9/18 i zakazan je novi trening o PDV i drugim poreskim aktuelnostima

02. 09. 2018.

Časopis Porezi i računovodstvo broj 9/18 dostupan je u aplikaciji Porezi Online od 1. septembra, dok pretplatnici štampanog izdanja mogu da ga očekuju od ponedeljka - 3. septembra 2018. godine. U novom broju  objavili smo: 

  1. 21 tekst, 
  2. 29 poreskih kratkih tema i 
  3. 32 mišljenja Ministarstva finansija.

Osim problematike nastavljanja obavljanja delatnosti preduzetnika u formi privrednog društva (što smo izdvojili kao temu broja) i mnogih drugih tema, objavili smo i tekst o aktuelnim i spornim pitanjima u vezi sa dostavljanjem informacija o poslovnim prostorijama i skladištima - tema koja je poreske obveznika najviše okupirala krajem avgusta.

Naime, poslednjim izmenama ZPPPA nije uređeno u kom roku, koje podatke i na koji način obveznik treba da dostavi. Sva ova pitanja mogla su da budu uređena podzakonskim aktom. Međutim, izmenama ZPPPA očigledno je propušteno da se ministru finansija da ovlašćenje za donošenje podzakonskog akta kojim bi sva tehnička pitanja bila precizirana. Umesto toga, Poreska uprava je svega nekoliko dana pre početka primene izmenjenih odredbi člana 25. stav 1. tačka 1) ZPPPA na svom sajtu objavila Obrazac PEP-IPJ i tehničko uputstvo (i to bez pravnog osnova, jer nije imala zakonsko ovlašćenje da to uradi), sa pratećim obaveštenjem u kojem ne postoji odgovor ni na jedno od brojnih praktičnih pitanja. 

U takvim okolnostima, kada skoro nijedno praktično pitanje u pogledu primene člana 25. stav 1. tačka 1) ZPPPA nije uređeno, svaki pokušaj davanja odgovora bio je proizvoljan, odnosno moguća su različita mišljenja, pa su i predstavnici Poreske uprave vremenom menjali odgovore koje su obveznicima davali preko Call centra. U tekstu smo pokušali da sistematizujemo pitanja, s tim da je krajnje vreme da se i Ministarstvo finansija, odnosno Poreska uprava oglase zvanično (u vidu objašnjenja/saopštenja). 

U časopisu smo objavili i Mišljenje Poverenika za informacije od javnog značaja u vezi sa obavezom da se u poreskoj prijavi popunjava i podatak o adresi na kojoj se nalazi stambena prostorija zaposlenog (u slučaju tzv. rada od kuće). U ovom mišljenju jasno je navedeno da je nametanje obaveze dostavljanja podataka o površini stana/kuće bez pravnog osnova, nesvrsishodno i protivzakonito.

Inače, kao temu broja izdvojili smo problematiku nastavka obavljanja delatnosti preduzetnika u formi privrednog društva. U četiri zasebna teksta objasnili smo postupak registracije kod Agencije za privredne registre (APR), poreske i računovodstvene implikacije, kao i radnopravni status zaposlenih. Svi aspekti su uglavnom precizno uređeni propisima, osim pojedinih pitanja iz oblasti PDV-a (u pogledu brisanja preduzetnika iz evidencije za PDV). Takođe, postoji i neusaglašenost između računovodstvene logike utvrđivanja početnog stanja kapitala tj. neto imovine (kao razlike između imovine i obaveza) u društvu koje se osniva i postupka registracije osnovnog kapitala koji APR sprovodi (upisuje imovinu kao nenovčani ulog, bez uzimanja u obzir obaveza koje se prenose na društvo). U tekstu smo objasnili na koji način ta razlika može da bude prevaziđena, sa ciljem da registrovani osnovni kapital bude jednak njegovoj knjigovodstvenoj vrednosti. 

U okviru naših edukativnih aktivnosti, zakazali smo trening o PDV i drugim poreskim aktuelnostima - 19. septembra, dok početkom oktobra počinje novi ciklus specijalističke obuke za poresko savetovanje, koju organizujemo u saradnji sa Privrednom komorom Srbije. 

Prijavite se na vreme, jer broj mesta je ograničen!

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.