Izašao je časopis Porezi i računovodstvo broj 03/19 - teme broja: Utvrđivanje poreza na imovinu i osvrt na Mišljenje MF o načinu dokazivanja naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao

27. 02. 2019.

Časopis Porezi i računovodstvo broj 03/19 dostupan je u aplikaciji Porezi Online od 27. februara, dok pretplatnici štampanog izdanja mogu da ga očekuju od petka - 1. marta 2019. godine. 

U novom broju objavili smo: 

  1. 19 tekstova, 
  2. 25 poreskih kratkih tema i 
  3. 36 Mišljenja Ministarstva finansija.

Iako je, po broju tekstova, tema broja utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu, verovatno će više pažnje izazvati tekst u kojem smo dali osvrt na (tendenciozno) mišljenje Ministarstva finansija (MF) o načinu dokazivanja naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa njega. 

Naime, nezavisno od ranije izdatih mišljenja istog ministarstva o istom pitanju, u kojima se jasno navodi da se navedeni troškovi mogu dokumentovati odgovarajućim spiskovima zaposlenih, sada se u novom mišljenju MF to ne spominje kao način dokumentovanja, već se čini pokušaj nametanja prakse prema kojoj bi se računi javnog prevoznika koristili kao verodostojna računovodstvena isprava koja je osnov priznavanja rashoda u poreskom bilansu i primene neoporezivog iznosa iz Zakona o porezu na dohodak građana. Ipak, nezavisno od toga šta je bila namera aktera, skrećemo pažnju na to da – prema našem shvatanju – stav koji je naveden u Mišljenju MF nije isključiv jer se račun navodi samo kao jedan od mogućih primera dokazivanja troškova. U tom smislu, smatramo da poslodavci i dalje mogu koristiti druge dokaze (npr. spisak zaposlenih). Svako drugačije tumačenje (u smislu da je račun javnog prevoznika jedina verodostojna računovodstena isprava) bilo bi proizvoljno i bez osnova u zakonima.

Druga problematična tema odnosi se na raspolaganje novcem preduzetnika. Naime, u jednom konkretnom poreskom postupku, drugostepeni poreski organ potvrdio je rešenje poreskog organa, a suština je da preduzetnik sa računa navodno može, bez obaveze plaćanja poreza i doprinosa u tom momentu, da podigne novac samo do iznosa neto prihoda od samostalne delatnosti na koji je plaćen porez na prihode od samostalne delatnosti?! Takav stav je apsurdan, besmislen, apsolutno proizvoljan i svakako protivzakonit, što smo argumentovali u tekstu. 

Nakon predaje finansijskog izveštaja, obveznici poreza na imovinu u tzv. statici trebalo bi da se posvete utvrđivanju toga poreza za 2019. godinu, i to u skladu sa novim pravilima (na osnovu izmena i dopuna Zakona o porezima na imovinu izvršenim u decembru 2018). Jedno od tih novih pravila je da se poreska prijava za porez na imovinu za 2019. godinu po prvi put podnosi isključivo elektronskim putem. Celokupna problematika poreza na imovinu objašnjena je u čak 13 tekstova, a zakazan je i trening. 

TRENINZI U MARTU:

7. marta: Utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu

19. marta: Primena propisa o PDV-u kod specifičnih transakcija

Prijavite se na vreme, jer broj mesta je ograničen!

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.