Izašao je časopis Porezi i računovodstvo broj 02/19 (tema broja: Utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica za 2018)

03. 02. 2019.

Časopis Porezi i računovodstvo broj 02/19 dostupan je u aplikaciji Porezi Online od 2. februara, dok pretplatnici štampanog izdanja mogu da ga očekuju od ponedeljka - 4. februara 2019. godine. 

U novom broju objavili smo: 

  1. 16 tekstova, 
  2. 16 poreskih kratkih tema i 
  3. 20 Mišljenja Ministarstva finansija.

Uobičajena tema februarskog broja jeste utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica za prethodnu godinu. Ovoga puta problematiku usklađivanja prihoda i rashoda u poreskom bilansu objasnili smo na osnovu delimične modifikacije jednog realnog primera iz prakse. Imajući u vidu da se očekuju izmene podzakonskih akata i propisivanje novih obrazaca PB-1 i PDP, kao i ukidanje obrazaca za obračun poreske amortizacije nepokretnosti i nematerijalnih sredstava (OA/I i OA/N), tekstovi su zasnovani na predloženim rešenjima za koja se očekuje da će biti i konačna.

Iz oblasti poreza na dobit, skrećemo pažnju na tekstove u kojima smo ukazali kako (ne)sprovođenje određenih računovodstvenih postupaka može imati značajan uticaj na iznos poreske osnovice, odnosno na iznos poreza na dobit. Prvi postupak je obezvređenje imovine koja se kasnije prodaje, a taj prenos je osnov utvrđivanja kapitalnog dobitka/gubitka. Drugi postupak je utvrđivanje rezidualne vrednosti osnovnih sredstava koja se takođe prodaju po isteku korisnog veka upotrebe (koji je utvrdio konkretan obveznik). Naime, u uslovima domaćih propisa iz oblasti poreza na dobit, postoje nelogične situacije kod kojih (ne)oporezivanje zavisi samo od toga da li obveznik jeste ili nije primenio neki računovodstveni postupak. 

Povezana tema jeste utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti. Osim uobičajenih tekstova o sastavljanju poreskog bilansa i poreske prijave, u oblasti preduzetništva objasnili smo implikacije sve učestalije privremene odjave obavljanja delatnosti. Naime, reč je o zakonski uređenoj mogućnosti da status preduzetnika tokom određenog vremenskog perioda miruje. Za period mirovanja ne utvrđuju se obaveze po osnovu poreza i doprinosa, što je i osnovni motiv za registraciju privremenog prekida obavljanja delatnosti. Razlozi mogu biti različiti (npr. sezonski karakter posla, putovanje, bolest), mada se čini da je takav potez često motivisan postojanjem neizmirenih poreskih obaveza – što je prepreka da preduzetnik bude brisan iz Registra preduzetnika, ali ne i da delatnost privremeno odjavi. Pritom, zakonom nije definisano vremensko ograničenje u pogledu perioda mirovanja.  

U oblasti primene MSFI objavili smo tekstove o nekoliko aktuelnih tema. Osim utvrđivanja odloženog poreza – o čemu smo pisali i prethodnih godina, kao nove teme izdvajamo tekstove o pravilima računovodstvenog evidentiranja višegodišnjih zasada i veb-sajta

O nekim od navedenih tema zakazali smo i treninge, i to: 

  1. Trening 20. februara: Poljoprivredna delatnost - poreski i računovodstveni aspekti
  2. Trening 22. februara: Preduzetnička delatnost - oporezivanje, vođenje poslovnih knjiga, radnopravni status i raspolaganje novcem

Prijavite se na vreme, jer broj mesta je ograničen!

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.