Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
  • SVE GODINE
  • 2020.
  • 2019.
  • 2018.
  • 2017.
  • 2016.
  • 2015.
  • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Dopis ministra finansija o automatskom registrovanju subjekata privatnog sektora u SEF-u

1. 7. 2022.

Ministarstvo finansija upravo je objavilo dopis upućen subjektima privatnog sektora, kojim se objašnjava mehanizam automatskog registrovanja primalaca elektronskih faktura - subjekata privatnog sektora u sistemu elektronskih faktura (SEF).

Naime, u našoj vesti od 29. juna, objavili smo da subjekti privatnog sektora ipak neće biti registrovani po automatizmu, jer smo takav odgovor u pisanoj formi dobili od službe Ministarstva finansija, iako je taj odgovor bio bez obrazloženja i svakako u suprotnosti sa odredbama Pravilnika o načinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura.... Odredbom člana 8. stav 1. ovog pravilnika propisano je da ukoliko se kroz pristup sistemu elektronskih faktura zahteva izdavanje fakture za primaoca za koga nije izvršeno registrovanje, ali koji ima PIB u skladu sa podacima u Jedinstvenom registru poreskih obveznika, biće izvršeno registrovanje primaoca po automatizmu, a elektronska faktura će biti izdata, sačuvana i predata primaocu ukoliko je za konkretnu transakciju počela da se primenjuje zakonska obaveza primaoca da primi elektronsku fakturu. Prema članu 8. stav 4. navedenog pravilnika, registrovanje primaoca po automatizmu za subjekte privatnog sektora, primenjuje se od 1. jula 2022. godine.

Na osnovu dopisa ministra finansija zaključujemo da je epilog da će se automatska registracija subjekata privatnog sektora vršiti u slučaju ukoliko se preko SEF-a zahteva izdavanje elektronske fakture konkretnom subjektu koji se prethodno već nije samostalno registrovao. Takvom primaocu elektronske fakture biće upućeno obaveštenje o tome da je registrovan po automatizmu, na adresu elektronske pošte koja je registrovana u odgovarajućem registru.

Detaljna objašnjenja o svim aktuelnostima u oblasti elektronskog fakturisanja daćemo na predstojećem treningu 12. jula - koji je besplatan i namenjen isključivo kupcima novog priručnika: Pravila izdavanja računa.  

PRIJAVA ZA PRIRUČNIK O RAČUNIMA