Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
  • SVE GODINE
  • 2020.
  • 2019.
  • 2018.
  • 2017.
  • 2016.
  • 2015.
  • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Doneta je Uredba o poreskim merama za vreme vanrednog stanja

20. 3. 2020.

Na današnjoj sednici Vlade Republike Srbije usvojena je Uredba o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Uredba se u članu 2. odnosi na poreske obveznike koji imaju odobreno odlaganje plaćanja dugovanog poreza u smislu odredaba člana 73. do člana 74b Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Prema informaciji objavljenoj na sajtu Ministarstva finansija, prema poreskim obveznicima koji već imaju potpisan sporazum o odlaganju poreskog duga sa Poreskom upravom, a na koje se odnosi član 2. Uredbe, neće se preduzimati mere propisane članom 74. st. 7. do 9. ZPPPA počev od rate koja je dospevala  u martu mesecu 2020. godine. prevod24 To znači da  za vreme trajanja vanrednog stanja Poreska uprava neće po službenoj dužnosti poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza  i neće radi naplate sprovoditi postupak prinudne naplate, pri čemu se u navedenom periodu ne obračunava kamata  u smislu člana 75. i 76. ZPPPA.

Drugih poreskih mera za sada nema.