Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Doneta je uredba o delatnostima kod kojih ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja od 1. januara 2022. godine

1. 4. 2021.

Prema članu 4. stav 2. Zakona o fiskalizaciji (u nastvaku: Zakon), obveznik fiskalizacije je u obavezi da evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet na malo i to nezavisno od načina plaćanja (gotovinom, instant transferom odobrenja, čekom, platnom karticom, na drugi bezgotovinski način i sl.), uključujući i primljene avanse za budući promet na malo, preko elektronskog fiskalnog uređaja.

Prema članu 4. stav 3. Zakona, Vlada može, polazeći od tehničkih i funkcionalnih karakteristika elektronskih fiskalnih uređaja i specifičnosti određene delatnosti, na zajednički predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija i ministarstva nadležnog za poslove trgovine, odrediti delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja.

Na osnovu navedenog ovlašćenja, na upravo održanoj sednici Vlade (1. aprila 2021. godine) donete su dve uredbe, i to: 

 • Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređajau primeni od 1. januara 2022. godine i
 • Uredba o obliku i sadržaju registra elemenata elektronskih fiskalnih uređaja, vrstama elektronskih fiskalnih uređaja, načinu njihovog korišćenja i odobravanja, automatskoj obustavi rada elektronskog fiskalnog uređaja, pojedinostima alternativnog pristupa stalnoj internet vezi i načinu uvida u podatke dostavljene Poreskoj upraviu primeni od 1. jula 2021. godine.

Prema odredbama člana 3. prve uredbe, delatnostima za koje ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja smatraju se delatnosti iz sledećih oblasti, grana i grupa klasifikacije delatnosti iz Zakona o klasifikaciji delatnosti i Uredbe o klasifikaciji delatnosti:

 • 49.31 – Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika;
 • 49.32 – Taksi prevoz;
 • 52.21 – Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju;
 • 53.10 – Poštanske aktivnosti javnog servisa;
 • 61 – Telekomunikacije;
 • 64 – Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova;
 • 65 – Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja;
 • 66 – Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju;
 • 69.10 – Pravni poslovi izuzev aktivnosti javnih beležnika i izvršitelja;
 • 75.00 – Veterinarske delatnosti – Primarna terenska zdravstvena zaštita životinja, poslovi iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja, poslovi dezinfekcije i deratizacije u objektima u kojima se drže i uzgajaju životinje i aktivnosti na sprečavanju pojavljivanja, širenja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja;
 • 84.30 – Obavezno socijalno osiguranje;
 • 85 – Obrazovanje, osim delatnosti iz grane 85.5 – Ostalo obrazovanje;
 • 86 – Zdravstvene delatnosti – zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;
 • 87 – Socijalna zaštita sa smeštajem;
 • 88 – Socijalna zaštita bez smeštaja;

Delatnostima za koje ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja smatraju se i: 

 • delatnosti iz Zakona o komunalnim delatnostima (Službeni glasnik RS, br. 88/11, 104/16 i 95/18), osim upravljanja grobljima i sahranjivanje; pogrebne delatnosti i pružanja usluga na pijacama: izdavanje u zakup objekata, tezgi i prostora na njima;
 • poslovi iz Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata (Službeni glasnik RS, broj 56/12), osim kamenorezačkog zanata iz člana 2. stav 2. tačka 26) tog pravilnika:
 • pojedine delatnosti u okviru sledećih grupa, i to: 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca - prodaja preko putujućih prodavaca - ulična prodaja sladoleda, lozova, kokica i štampe - kolporteri; 96.09 Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti - aktivnost čistača cipela, nosača, lica za naplatu parkiranja automobila.

Suština je da će od 1. januara 2022. biti znatno smanjen broj delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa dobara i usluga na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja. Drugim rečima, obveznici iz mnogih delatnosti koji u prethodnom periodu nisu imali obavezu evidentiranja prometa preko fiskalne kase, od naredne godine imaće obavezu da svoj promet evidentiraju preko elektronskog fiskalnog uređaja u skladu sa Zakonom.

Inače, kao što smo danas objavili u drugoj vesti, ministar finansija doneo je šest pravilnika kojima se bliže uređuju pojedina pitanja iz Zakona

Detaljna objašnjenja o ovoj temi daćemo u časopisu Porezi i računovodstvo broj 4/21, koji je u pripremi.