PKT TRENING CENTAR

Pripreme za primenu Zakona o elektronskom fakturisanju i primer platforme za razmenu elektronskih faktura

28. 4. 2021.

Vlada Republike Srbije utvrdila je Predlog zakona o elektronskom fakturisanju, čije se usvajanje u Narodnoj skupštini očekuje tokom aprila. 

Zakonom o elektronskom fakturisanju biće propisana obaveza i pravila izdavanja elektronskih faktura. Obaveza izdavanja elektronskih faktura za određene transakcije predviđena je počev od 1. januara 2022. godine, uz mogućnost korišćenja sistema elektronskog fakturisanja i pre toga, a po uspostavljanju tehničko-tehnoloških uslova. Za primenu sistema elektronskog fakturisanja treba se blagovremeno pripremiti, pa je PKT trening prilika za upoznavanje sa svim detaljima tog sistema i obavezama privrednih subjekata. 

Na treningu ćemo predstaviti i način na koji funkcioniše platforma za elektronsko fakturisanje.    

PROGRAM PREDAVANJA  

 • Subjekti na koje se obaveza elektronskog fakturisanja odnosi
 • Obaveza izdavanja elektronske fakture
 • Posebna obaveza elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a
 • Sistem elektronskih faktura
 • Osnovni elementi elektronske fakture
 • Izdavanje, prihvatanje i odbijanje elektronske fakture
 • Informacioni posrednici
 • Čuvanje elektronskih faktura
 • Uticaj novog zakona na pravila izdavanja računa u skladu sa Zakonom o PDV-u
 • Odnos novog zakona i Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
 • Odnos novog zakona i Zakona o fiskalizaciji
 • Odnos novog zakona i Zakona o elektronskom dokumentu
 • Početak primene obaveze elektronskog fakturisanja
 • Prezentacija platforme za elektronsko fakturisanje

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

PREDAVAČI

Marija Burić, savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

Filip Čubrić, urednik i savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

DATUM I VREME ODRŽAVANJA

Trening se realizuje online, posredstvom internet platforme Zoom. 

28. april 2021. godine, od 10:00 do 14:15.

CENA

Cena za pretplatnike časopisa: 11.900,00 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 14.900,00 dinara + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u PRIJAVI ZA TRENING, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).