PKT TRENING CENTAR

Pripreme za nova pravila fiskalizacije i nabavku fiskalnih uređaja

26. 5. 2021.

Novi Zakon o fiskalizaciji donet je krajem decembra prošle godine, sa odloženom primenom od. 1 januara 2022. godine. Danom početka primene Zakona o fiskalizaciji prestaje da važi Zakon o fiskalnim kasama. U zakonom predviđenom roku doneta su sva podzakonska akta (dve uredbe i šest pravilnika) koja su neophodna  za primenu novog zakona.

Novim propisima znatno je proširen obuhvat fiskalizacije i izvršena je suštinska izmena dosadašnjeg modela fiskalizacije imajući u vidu tehnološki napredak koji je ostvaren u ovoj oblasti, pa je neophodna blagovremena priprema.     

PROGRAM PREDAVANJA  

 • Obaveza usklađivanja poslovanja sa novim zakonom i podzakonksim aktima
 • Podzakonska akta koja su doneta i početak njihove primene
 • Definisanje predmeta fiskalizacije
 • Vrste fiskalnih uređaja
 • Pregled transakcija koje više neće biti izuzete od fiskalizacije
 • Obveznici fiskalizacije
 • Delatnosti kod čijeg obavljanja (ne) postoji obaveza fiskalizacije
 • Nova fiskalna dokumenta koja će biti u upotrebi i ukidanje starih
 • Obavezna sadržina fiskalnog računa
 • Vrste fiskalnog računa
 • Dokumenta koja se ne smatraju fiskalnim računima
 • Tipovi transakcija koji se navode u fiskalnom računu
 • Iskazivanje podataka o nazivu prometovanog dobra, načinu plaćanja
 • Aktuelna pitanja u vezi sa primenom važećeg Zakona o fiskalnim kasama

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

PREDAVAČI

Nikola Jerinić, savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

Marija Burić, savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

DATUM I VREME ODRŽAVANJA

Trening se realizuje online, posredstvom internet platforme Zoom. 

26. maj 2021. godine, od 10:00 do 14:15.

CENA

Cena za pretplatnike časopisa: 14.900,00 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 17.900,00 dinara + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u PRIJAVI ZA TRENING, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).