PKT TRENING CENTAR

Primena novog (jedinstvenog) Pravilnika o elektronskom fakturisanju

22. 6. 2023.

Ministar finansija konačno je doneo dugo najavljivani (jedinstveni) Pravilnik o elektronskom fakturisanju koji će se primenjivati od 1. jula 2023. godine. Početkom primene novog pravilnika prestaju da važe tri pravilnika koja su ranije doneta. Najvažnije izmene koje donosi novi pravilnik odnose se na način izdavanja elektronskih faktura u SEF-u i na način i postupak elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a u SEF-u.

Način realizacije treninga - hibridni model: online ili uživo u Trening centru PKT (na 36. spratu West 65 Tower) – po izboru učesnika, uz napomenu da je broj mesta za praćenje predavanja iz Trening centra ograničen na 24.

PROGRAM PREDAVANJA  

 • Vrste elektronskih faktura
 • Obavezni i opcioni elementi elektronske fakture
 • (Ne)mogućnost iskazivanja različitih poreskih kategorija i šifara osnova u jednoj elektronskoj fakturi
 • Izdavanje elektronske fakture tip knjižno odobrenje po osnovu avansa
 • Predmet elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a
 • Sadržaj i polja za unos podataka u Pojedinačnu i Zbirnu evidenciju PDV-a
 • Evidentiranje obračuna PDV-a kada obveznik propusti da izda elektronsku fakturu
 • Evidenitranje obračuna PDV-a u slučaju naknadnog smanjenja osnovice, storniranja faktura i dr.
 • Evidentiranje obračuna PDV-a u specifičnim slučajevima (avans i promet, naknadno povećanje osnovice, procena osnovice i dr.)
 • Statusi i promene statusa Pojedinačne i Zbirne evidencije PDV-a
 • Primeri unosa podataka u Pojedinačnu i Zbirnu evidenciju PDV-a
 • Postupanje u slučaju nastupanja privremenog prekida u radu SEF-a
 • Postupanje u slučaju promene kod korisnika SEF-a
 • Ostale aktuelnosti u vezi sa elektronskim fakturisanjem i uticajem na poresku obavezu za PDV

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja, a za učesnike u Trening centru jedinstven pogled sa 36. sprata i posluženje (zdrava hrana i topli napici).  

PREDAVAČI

Marija Burić, savetnica u Poreskoj kancelariji Tatić

Filip Čubrić, urednik i savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

Igor Tatić, osnivač Poreske kancelarije Tatić

DATUM I VREME ODRŽAVANJA 

22. jun 2023. godine, od 10:00 do 14:30.

CENA

Cene se razlikuju u zavisnosti od statusa učesnika u odnosu na to da li je pretplatnik časopisa Porezi i računovodstvo 

 • za pretplatnike časopisa: 17.900,00 + PDV
 • za ostale učesnike: 21.900,00 + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u PRIJAVI ZA TRENING, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).