PKT TRENING CENTAR

Obaveza podnošenja prijave za naknadu za zaštitu životne sredine do 30. aprila - u skladu sa novim pravilima i na novom obrascu

23. 4. 2024.
 

Naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine, tzv. eko naknada, za 2024. godinu utvrđuje se u skladu sa novim pravilima, imajući u vidu da su tokom 2023. godine izvršene izmene i dopune Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, a sada i izmene podzakonskih akata. Obuhvat ove naknade vrlo je širok jer se obaveza njenog plaćanja odnosi na većinu pravnih lica i preduzetnika. 

Prema novim pravilima, obveznici plaćanja ove naknade dužni su da prijavu sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade podnesu nadležnom organu do 30. aprila. Na treningu razmatramo nova i opšta pravila utvrđivanja i plaćanje eko naknade. 

​Način realizacije treninga - hibridni model: online ili uživo u Trening centru PKT (na 36. spratu West 65 Tower) – po izboru učesnika, uz napomenu da je broj mesta za praćenje predavanja iz Trening centra ograničen na 24.  

PROGRAM PREDAVANJA

 • Izmene i dopune propisa koji uređuju eko naknadu
 • Obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine
 • Status poljoprivrednog gazdinstva i fizičkog lica obveznika PDV-a
 • Pretežna delatnost (u smislu Uredbe) na osnovu koje se utvrđuje naknada
 • Delatnosti (aktivnosti) koje utiču na životnu sredinu
 • Osnovica i visina naknade
 • Način utvrđivanja naknade
 • Podnošenje prijave na Obrascu 1 za tekuću godinu (do 30. aprila 2024)
 • Podnošenje prijave zbog izmene podataka od značaja za utvrđivanje naknade
 • Kome se prijava podnosi i na koji način (elektronski ili u papiru)
 • Iskazivanje podataka u Obrascu 1
 • Plaćanje naknade

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja, a za učesnike u Trening centru jedinstven pogled sa 36. sprata i posluženje (zdrava hrana i topli napici).

PREDAVAČI

Igor Tatić, osnivač Poreske kancelarije Tatić

Milena Tadić, rukovodilac grupe za takse i naknade u Ministarstvu finansija

DATUM I VREME ODRŽAVANJA

23. april 2024. godine, od 10:00 do 14:00.

CENA

Cene se razlikuju u zavisnosti od statusa učesnika u odnosu na to da li je pretplatnik časopisa Porezi i računovodstvo 

 • za pretplatnike časopisa: 17.900,00 + PDV
 • za ostale učesnike: 21.900,00 + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u PRIJAVI ZA TRENING, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).