PKT TRENING CENTAR

Elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a u SEF-u - retrospektiva, aktuelna i sporna pitanja

10. 3. 2023.

Subjekti privatnog sektora imali su obavezu da evidentiraju obračun PDV-a u Sistemu elektronskih faktura (SEF) prvi put prilikom utvrđivanja obaveze za PDV za poreski period januar 2023. godine. Ova obaveza važi i za svaki naredni poreski period. 

Opšti utisak je da mnogi obveznici PDV-a nisu razumeli suštinu i svrhu elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a u SEF-u, a potrebno je i praviti razliku između Pojedinačne i Zbirne evidencije PDV-a. Pored svega, činjenica je da ima mnogo spornih i nerešenih pitanja, što je povod za održavanje još jednog treninga iz ove oblasti. 

Način realizacije treninga - hibridni model: online ili uživo u Trening centru PKT (na 36. spratu West 65 Tower) – po izboru učesnika, uz napomenu da je broj mesta za praćenje predavanja iz Trening centra ograničen na 24.

PROGRAM PREDAVANJA  

 • Svrha elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a
 • Najčešće zablude i pitanja u vezi sa evidentiranjem obračuna PDV-a
 • Razlikovanje Pojedinačne od Zbirne evidencije
 • Transakcije za koje (ne) postoji obaveza evidentiranja obračuna PDV-a
 • Pojedinačno evidentiranje obračuna PDV-a – transakcije na koje se odnosi i sadržaj Pojedinačne evidencije PDV-a
 • Zbirno evidentiranje obračuna PDV-a – transakcije na koje se odnosi i sadržaj Zbirne evidencije PDV-a
 • Praktični rad u SEF-u – unos podataka, statusi, izmene podataka
 • Postupanje obveznika kada propusti da evidentira obračun PDV-a ili ga pogrešno evidentira
 • Primeri iskazivanja podataka u Pojedinačnoj i Zbirnoj evidenciji PDV-a u specifičnim slučajevima
 • Evidentiranje obračuna PDV-a vs. obavezna evidencija za PDV i POPDV
 • Uporedna analiza podataka u Obrascu POPDV i za elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a na SEF-u
 • Sporna pitanja u vezi sa elektronskim evidentiranjem obračuna PDV-a

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja, a za učesnike u Trening centru jedinstven pogled sa 36. sprata i posluženje (zdrava hrana i topli napici).  

PREDAVAČI

Marija Burić, savetnica u Poreskoj kancelariji Tatić

Filip Čubrić, urednik i savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

Igor Tatić, osnivač Poreske kancelarije Tatić

DATUM I VREME ODRŽAVANJA 

10. mart 2023. godine, od 10:00 do 14:30.

CENA

Cene se razlikuju u zavisnosti od statusa učesnika u odnosu na to da li je pretplatnik časopisa Porezi i računovodstvo 

 • za pretplatnike časopisa: 17.900,00 + PDV
 • za ostale učesnike: 21.900,00 + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u PRIJAVI ZA TRENING, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).