4. 2. 2022.

PRAVILA IZDAVANJA RAČUNA

PDV RAČUN, FISKALNI RAČUN I ELEKTRONSKA FAKTURA

Povodom početka primene novih pravila izdavanja računa u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji i Zakonom o elektronskom fakturisanju, Poreska kancelarija Tatić priprema novo kapitalno izdanje. Reč je o instruktivnom priručniku u kojem ćemo na osnovu uporedne analize različitih propisa – dati detaljna objašnjenja o pravilima izdavanja računa, fiskalnih računa i elektronskih faktura.

Počev od 1. maja 2022. godine subjekti privatnog i javnog sektora će imati obavezu izdavanja elektronskih faktura subjektima javnog sektora, a počev od 1. jula iste godine za subjekte privatnog sektora počinje obaveza prijema elektronskih faktura koje je izdao subjekt javnog ili privatnog sektora. Puna primena Zakona o elektronskom fakturisanju očekuje nas od 1. januara 2023. godine.

Najkasnije do kraja aprila 2022. godine obveznici koji vrše promet na malo dužni su da postojeće fiskalne kase zamene elektronskim fiskalnim uređajima, odnosno izdavanje fiskalnih isečaka zameniće izdavanje novih fiskalnih računa u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji, po kome je značajno proširen krug obveznika fiskalizacije.

Zakon o PDV-u propisuje svoja pravila izdavanja računa, pa je potrebno sagledati da li elektronska faktura, odnosno fiskalni račun mogu imati karakter računa u smislu propisa o PDV-u.

Posebnu pažnju u priručniku posvetićemo novoj obavezi elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a u sistemu elektronskih faktura. Obaveza se odnosi na slučajeve po osnovu kojih je poreski dužnik obveznik PDV-a, kao i subjekt javnog sektora, pravno lice, odnosno preduzetnik koji nije obveznik PDV-a.

Priručnik o računima

PRAVILA IZDAVANJA RAČUNA

IZDANJE OBUHVATA

Priručnik

PRAVILA IZDAVANJA RAČUNA
ŠTAMPANO IZDANJE

Priručnik sadrži sveobuhvatna i detaljna objašnjenja o pravilima izdavanja računa za promet dobara i usluga u skladu sa Zakonom o PDV-u, fiskalnih računa u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji i elektronskih faktura u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju.

Elektronska verzija

ELEKTRONSKA VERZIJA PRIRUČNIKA
WEB APLIKACIJA

Elektronskoj aplikaciji pristupa se putem interneta – unosom korisničkog imena i lozinke. Prikaz tekstova identičan je prikazu u štampanoj verziji priručnika, a pretraga je jednostavna i brza.

Mobilna verzija

VERZIJA ZA MOBILNE UREĐAJE
PRILAGOĐENI PRIKAZ SADRŽAJA

Priručniku je moguće pristupiti i preko mobilnog telefona. Prikaz kompletnog sadržaja priručnika optimizovan je za mobilne uređaje, uz mogućnost pretrage.

CENA I PRIJAVA ZA PREDRAČUN

Cena u pretprodaji: 19.900 + PDV (10%)

Cena u pretprodaji za pretplatnike časopisa
Porezi i računovodstvo: 14.900 dinara + PDV (10%)

PRIJAVA ZA PREDRAČUN U PRETPRODAJI