4. 2. 2022.

PRAVILA IZDAVANJA RAČUNA

PDV RAČUN, FISKALNI RAČUN I ELEKTRONSKA FAKTURA

Povodom početka primene novih pravila izdavanja računa u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji i Zakonom o elektronskom fakturisanju, Poreska kancelarija Tatić priredila je novo kapitalno izdanje. Reč je o instruktivnom priručniku u kojem smo na osnovu uporedne analize različitih propisa – dali detaljna objašnjenja o pravilima izdavanja računa, fiskalnih računa i elektronskih faktura.

Počev od 1. maja 2022. godine subjekti privatnog i javnog sektora imaju obavezu izdavanja elektronskih faktura subjektima javnog sektora, a počev od 1. jula iste godine za subjekte privatnog sektora počinje obaveza prijema elektronskih faktura koje je izdao subjekt javnog ili privatnog sektora. Puna primena Zakona o elektronskom fakturisanju očekuje nas od 1. januara 2023. godine.

Najkasnije do kraja aprila 2022. godine obveznici koji vrše promet na malo bili su dužni da postojeće fiskalne kase zamene elektronskim fiskalnim uređajima, odnosno izdavanje fiskalnih isečaka zamene izdavanjem novih fiskalnih računa u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji, po kome je značajno proširen krug obveznika fiskalizacije.

Zakon o PDV-u propisuje svoja pravila izdavanja računa, pa je bilo potrebno sagledati da li elektronska faktura, odnosno fiskalni račun mogu imati karakter računa u smislu propisa o PDV-u.

Posebnu pažnju u priručniku posvetili smo novoj obavezi elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a u sistemu elektronskih faktura. Obaveza se odnosi na slučajeve po osnovu kojih je poreski dužnik obveznik PDV-a, kao i subjekt javnog sektora, pravno lice, odnosno preduzetnik koji nije obveznik PDV-a.

Završetak priručnika inicijalno je bio planiran za kraj aprila. Ipak, česte izmene, dopune i tzv. hitne ispravke Sistema elektronskih faktura i Sistema fiskalizacije, naknadno propisivanje tehnike izdavanja fiskalnih računa za elementarne transakcije koje su predmet fiskalizacije, kao i brojne nepreciznosti, neuređenosti i međusobne nesaobraznosti propisa, bile su okolnosti koje su uticale na to da je priručnik (konačno) završen krajem juna 2022. godine.  

Priručnik o računima

PRAVILA IZDAVANJA RAČUNA

IZDANJE OBUHVATA

Priručnik

PRAVILA IZDAVANJA RAČUNA
ŠTAMPANO IZDANJE

Priručnik sadrži sveobuhvatna i detaljna objašnjenja o pravilima izdavanja računa za promet dobara i usluga u skladu sa Zakonom o PDV-u, fiskalnih računa u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji i elektronskih faktura u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju.

Elektronska verzija

ELEKTRONSKA VERZIJA PRIRUČNIKA
WEB APLIKACIJA

Elektronskoj aplikaciji pristupa se putem interneta – unosom korisničkog imena i lozinke. Prikaz tekstova identičan je prikazu u štampanoj verziji priručnika, a pretraga je jednostavna i brza.

Mobilna verzija

VERZIJA ZA MOBILNE UREĐAJE
PRILAGOĐENI PRIKAZ SADRŽAJA

Priručniku je moguće pristupiti i preko mobilnog telefona. Prikaz kompletnog sadržaja priručnika optimizovan je za mobilne uređaje, uz mogućnost pretrage.

CENA I PRIJAVA ZA PREDRAČUN

Cena u pretprodaji: 19.900 + PDV (10%)

Cena u pretprodaji za pretplatnike časopisa
Porezi i računovodstvo: 14.900 dinara + PDV (10%)

PRIJAVA ZA PREDRAČUN

PRISTUP ELEKTRONSKOJ VERZIJI PRIRUČNIKA

Prijavite se

Ukoliko imate problem sa logovanjem molimo vas da prijavite problem na e-mail adresu podrska@pktatic.rs ili telefonom na
065 2665 284

Molimo vas da unesete ispravan pin