Sadržaj

1

Izdavanje fiskalnih računa

17

Sadržaj

2

Elektronsko fakturisanje

295

Sadržaj

3

Izdavanje računa u skladu sa propisima o PDV-u

505

Sadržaj

PRISTUP ELEKTRONSKOJ VERZIJI PRIRUČNIKA

Prijavite se

Ukoliko imate problem sa logovanjem molimo vas da prijavite problem na e-mail adresu podrska@pktatic.rs ili telefonom na
065 2665 284

Molimo vas da unesete ispravan pin