Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
  • SVE GODINE
  • 2020.
  • 2019.
  • 2018.
  • 2017.
  • 2016.
  • 2015.
  • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Obustavlja se rad sa strankama putem neposrednog kontakta (šalter i sl.) u državnim organima i javnim preduzećima

18. 3. 2020.

U Službenom glasniku RS broj 35/20 od 18. marta 2020. godine, objavljen je Zaključak Vlade 05 број 53-2561/2020, čija je suština da se rad sa strankama putem neposrednog kontakta (šalter i sl.) obustavlja, i to u: 

1) svim organima državne uprave, Autonomne pokrajine Vojvodine i jedinica lokalne samouprave,

2) posebnim organizacijama,

3) ustanovama,

4) javnim preduzećima (izuzev JP „Pošta Srbije” i pojedinih šaltera JP „Elektroprivreda Srbije”), i

5) drugim organizacijama kojima je osnivač ili većinski vlasnik Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.

Navedene institucije obavezne su da obezbede nastavak obavljanja poslova koji su se obavljali u neposrednom kontaktu sa strankama i to putem pisane ili elektronske pošte ili telefonskim putem. 

Institucije iz ovog zaključka su obavezne da na svojoj internet adresi objave adrese elektronske pošte za podnošenje podnesaka građana. Na primer, na sajtu Poreske uprave objavjen je Spisak elektronskih adresa za prijem podnesaka elektronskim putem.

U vesti od 18. marta objavili smo da je Poreska uprava u obaveštenjima koja su ovih dana postavljena na objektima ovog organa navela da će se podnesci primati i neposrednim putem na četiri adrese. Međutim, proizlazi da je to sada u suprotnosti sa Zaključkom Vlade. 

Zaključkom je definisano i da će se podnesci građana u pisanom obliku preuzimati u rad i kada nisu podneti na propisanim obrascima.