Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
  • SVE GODINE
  • 2020.
  • 2019.
  • 2018.
  • 2017.
  • 2016.
  • 2015.
  • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Objavljene su kamatne stope za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2023. godinu

29. 3. 2023.

Na osnovu ovlašćenja iz člana 61. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (ZPDPL), ministar finansija doneo je Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2023. godinu. Pravilnik je objavljen u Službenom glasniku RS broj 24/23 od 29. marta 2023, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, tj. 6. aprila 2023. godine.  

Ovim pravilnikom propisuju se kamatne stope koje se, u skladu sa principom „van dohvata ruke”, za 2023. godinu, obračunavaju na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica.

Alternativa je da obveznik samostalno utvrdi kamatne stope "van dohvata ruke", u skladu sa odredbama člana 61. st. 4. i 5. ZPDPL kojima je propisano sledeće: 

  • poreski obveznik ima pravo da umesto iznosa kamatne stope koje propisuje ministar za potrebe utvrđivanja iznosa kamatne stope koja bi se po principu „van dohvata ruke“ obračunavala na zajam odnosno kredit sa povezanim licima, primeni opšta pravila o utvrđivanju cene transakcije po principu „van dohvata ruke“;
  • poreski obveznik koji se odluči da iskoristi pravo predviđeno u stavu 4. ovog člana, dužan je da opšta pravila o utvrđivanju cene transakcije po principu „van dohvata ruke“ primeni na sve zajmove, odnosno kredite sa povezanim licima.

U nastavku navodimo propisane kamatne stope, posebno za banke i davaoce finansijskog lizinga, a posebno za ostala privredna društva. 

Kamatne stope za banke i davaoce finansijskog lizinga:

(1) 1,48% na kratkoročne kredite u RSD;

(2) 4,47% na dugoročne kredite u RSD;

(3) 3,25% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(4) 4,43% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

(5) 2,63% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

(6) 3,70% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;

(7) 1,88% na kredite u GBP i dinarske kredite indeksirane u GBP;

(8) 1,91% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB;

(9) 4,01% na kredite u CNY i dinarske kredite indeksirane u CNY;

Kamatne stope za druga privredna društva:

(1) 3,88% na kratkoročne kredite u RSD;

(2) 4,74% na dugoročne kredite u RSD;

(3) 2,98% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(4) 3,22% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(5) 7,84% na kratkoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

(6) 3,18% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

(7) 4,28% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

Navedene kamatne stope primenjuju se i na zajmove.