Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Objavljen je novi broj časopisa - Porezi i računovodstvo broj 11/23, tema broja: Pravo na odbitak prethodnog poreza

2. 11. 2023.

Časopis Porezi i računovodstvo broj 11/23 dostupan je u aplikaciji Porezi Online od 2. novembra, dok štampano izdanje pretplatnici mogu da očekuju od ponedeljka 6. novembra 2023. godine. 

U novom broju časopisa (na 184 strane) objavili smo: 

 1. 20 tekstova, 
 2. 15 poreskih kratkih tema i
 3. 34 mišljenja Ministarstva finansija.

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je treće po redu izmene i dopune Zakona o elektronskom fakturisanju. Delimično su izmenjena pravila u pogledu obaveze izdavanja elektronskih faktura i elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a s početkom primene od 1. januara 2024. godine. Od ovih izmena posebno se ističe skraćenje roka u kojem je obveznik dužan da izvrši evidentiranje obračuna PDV-a u SEF-u. Ipak, najvažnija novina je propisivanje nove obaveze elektronskog evidentiranja prethodnog poreza, s početkom primene za poreske periode koji počinju posle 31. avgusta 2024. godine.

Detaljna objašnjenja o ovoj temi daćemo na predstojećem treningu koji se održava 9. novembra.

Tema broja su uslovi za odbitak prethodnog poreza, kao jedan od nekoliko aspekata ovog elementa obračuna PDV-a. Pored opšteg uslova za odbitak (namena dobara i usluga), podjednaku važnost ima i formalan uslov (u većini slučajeva): posedovanje adekvatnog računa, odnosno elektronske fakture. Naime, pitanje ispunjenosti uslova za odbitak prethodnog poreza oduvek je privlačilo posebnu pažnju obveznika PDV-a, ali je intenzitet interesovanja značajno povećan uvođenjem obaveze izdavanja elektronskih faktura preko SEF-a.

Ministar finansija doneo je Pravilnik o izmenama Pravilnika o PDV-u, koji je objavljen u Službenom glasniku RS broj 96/23, od 2. novembra 2023. godine. Izmene se odnose na poresko oslobođenje i povraćaj PDV-a putniku koji dobra otprema u ličnom prtljagu. Propisana je nova obavezna evidencija na Obrascu EZPPPDV, kao i skraćeni rok za iskazivanje podataka u tom obrascu. To je bio povod da u tri teksta detaljno objasnimo ovu problematiku, sa posebnim osvrtom na poreski tretman usluga koje pružaju operatori (agenti) u vezi sa povraćajem PDV-a putniku.

Skrećemo pažnju i na tekst o konverziji prava korišćenja ili prava zakupa zemljišta u pravo svojine, koje se sprovodi bez naknade, u skladu sa nedavno izvršenim izmenama Zakona o planiranju i izgradnji. U tekstu smo objasnili uticaj konverzije na evidentiranje zemljišta u poslovnim knjigama i utvrđivanje kapitalnog dobitka u slučaju prodaje zemljišta, sa osvrtom na sporna mišljenja Ministarstva finansija. Naime, entiteti koji su prethodnih godina ili decenija imali pravo korišćenja ili pravo zakupa, a sada stiču pravo svojine, pitaju se kako da izvrše računovodstveno evidentiranje, ne shvatajući da je zemljište još ranije trebalo da na odgovarajući način bude evidentirano u poslovnim knjigama. U tekstu smo objasnili kako bi ta greška trebalo da bude ispravljena.

PRIJAVA ZA TRENINGE