Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Objavljen je časopis Porezi i računovodstvo broj 6/24 - tema broja: Promet dobara i usluga na teritoriji APKM

3. 6. 2024.

Časopis Porezi i računovodstvo broj 6/24 dostupan je u aplikaciji Porezi Online od 1. juna, dok štampano izdanje pretplatnici mogu da očekuju od ponedeljka 3. juna. 

U novom broju časopisa (na 144 strane) objavili smo: 

 1. 16 tekstova, 
 2. 11 poreskih kratkih tema i
 3. 23 mišljenja Ministarstva finansija.

Izmene i dopune propisa iz oblasti elektronskog fakturisanja i PDV-a, sa ciljem bližeg uređivanja pravila elektronskog evidentiranja prethodnog poreza (sa primenom počev za poreski period septembar, odnosno oktobar–decembar 2024. godine), trebalo bi da budu izvršene tokom jula ove godine (nešto pre zakonskog roka za donošenje podzakonskih akata: 4. avgust). Ove izmene rezultiraće novim zahtevima za obveznike, što će dodatno usložiti ionako relativno komplikovana pravila evidentiranja PDV-a u SEF-u. U međuvremenu, kako bi obveznici spremno dočekali nova pravila elektronskog evidentiranja prethodnog poreza, potrebno je ovladati postojećim pravilima izdavanja elektronskih faktura i evidentiranja obračuna PDV-a u SEF-u. Jedan od načina za to je redovno praćenje PKT treninga, a sledeći u nizu iz ove oblasti zakazali smo za 12. jun.

Propisi o PDV-u u vezi sa isporukom dobara na teritoriju AP Kosovo i Metohija suštinski nisu menjani više od 10 godina (od kraja 2013. godine), s tim što su uvedene obaveze u pogledu elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a. Ipak, iz ove oblasti relativno često dobijamo pitanja klijenata i pretplatnika, što je bio povod da ovu vrstu prometa odaberemo kao temu broja i detaljno obradimo kroz nekoliko tekstova u kojima smo podsetili na opšta pravila i uslove za oslobođenje od PDV-a, objasnili brojne specifične slučajeve, i dali uputstva za izdavanje računa i primere evidentiranja obračuna PDV-a.

Ni pravila iz propisa o PDV-u za smanjenje obračunatog iznosa PDV-a iskazanog u izdatim računima koji sadrže grešku, nisu menjana neko vreme (od 2020. godine). Pritom, obveznici PDV-a aktivnosti storniranja i po tom osnovu evidentiranja obračuna PDV-a vrše preko SEF-a više od godinu dana. Ipak, interesovanje za ovu temu se ne smanjuje. S tim u vezi, dali smo deset (novih) specifičnih slučajeva storniranja elektronskih faktura i evidentiranja obračuna PDV-a u SEF-u, uz podsetnik da smo problematiku storniranja računa detaljno obradili u nekoliko navrata u toku prošle godine.

Postupci koje je potrebno sprovesti prilikom evidentiranja obračuna PDV-a u SEF-u kada primaocu kao poreskom dužniku nije poznat iznos osnovice na dan nastanka poreske obaveze (procena osnovice za PDV), komplikovani su i istovremeno nedovoljno precizno uređeni propisima, pa smo im posvetili zaseban tekst.

Farmaceutskim kompanijama skrećemo pažnju na tretman primanja lekara kao predavača na naučnim i promotivnim skupovima i naknadu troškova lekarima za učešće na ovim skupovima s aspekta propisa o PDV-u, poreza na dohodak i poreza na dobit.

PRIJAVA ZA TRENINGE