Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Novi broj časopisa - Porezi i računovodstvo broj 8/23, i novi ciklus Specijalističke obuke za MSFI i MSFI za MSP

4. 8. 2023.

Časopis Porezi i računovodstvo broj 8/23 dostupan je u aplikaciji Porezi Online od 3. avgusta, dok štampano izdanje pretplatnici mogu da očekuju od ponedeljka 7. avgusta 2023. godine. 

U novom broju časopisa (na 152 strane) objavili smo: 

 1. 14 tekstova, 
 2. 12 poreskih kratkih tema i
 3. 19 mišljenja Ministarstva finansija.

Ministar finansija doneo je Pravilnik o dopuni Pravilnika o PDV-u, ali samo sa jednom dopunom člana 183, kojom se precizira način iskazivanja vrednosti primljenih dobara i usluga od poljoprivrednika u priznanici kao dokumentu o obračunu PDV nadoknade. To je bio povod da kao temu broja izdvojimo problematiku prometa dobara i usluga sa poljoprivrednicima i obračun PDV nadoknade. Osim toga, u zasebnom tekstu objasnili smo u kojim slučajevima se poljoprivredniku izdaje elektronska faktura, fiskalni račun, odnosno običan račun. Posmatrano iz perspektive poljoprivrednika, ukazali smo na to u kojim slučajevima je poljoprivrednik obveznik fiskalizacije, odnosno korisnik Sistema elektronskih faktura (SEF).

Kako se bliži 15. avgust, kao rok do kada mesečni obveznici PDV-a imaju obavezu da (najkasnije) evidentiraju obračun PDV-a u SEF-u za poreski period jul u skladu sa novim (jedinstvenim) Pravilnikom o elektronskom fakturisanju, u uvodnim tekstovima dali smo detaljna objašnjenja za situacije kada je za izvršeni promet u istom ili različitom poreskom periodu izvršena avansna uplata (u celosti ili delimično), kao i karakteristične primere unosa podataka u Pojedinačnu i Zbirnu evidenciju PDV-a. S tim u vezi podsećamo i na to da smo u našem novom kapitalnom izdanju Elektronsko fakturisanje i evidentiranje obračuna PDV-a u SEF-u dali detaljna objašnjenja o svim pravilima evidentiranja obračuna PDV-a, kao i dodatno obradili 70 primera unosa podataka u Pojedinačnu i Zbirnu evidenciju PDV-a, na preko 200 strana.

Na internet stranici Poreske uprave 18. jula objavljene su izmene Tehničkog uputstva za fiskalizaciju, što je bio povod da sve obveznike fiskalizacije upoznamo sa tri novine, od kojih se posebno izdvaja izmena po pitanju poništavanja fiskalnog računa koji je izdat bez ID kupca.

Što se naših edukativnih aktivnosti tiče, zbog sezone odmora tokom avgusta nećemo zakazivati treninge, već nastavljamo u septembru. Krajem septembra započinje novi (drugi) ciklus specijalističke obuke za MSFI i MSFI za MSP, a u međuvremenu ćemo organizovati i objaviti i nove treninge.

PRIJAVA ZA OBUKU ZA MSFI

PRIJAVA ZA PRIRUČNIK O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU