Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
  • SVE GODINE
  • 2020.
  • 2019.
  • 2018.
  • 2017.
  • 2016.
  • 2015.
  • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Izvršene su izmene i dopune Pravilnika o PDV-u - u primeni od 4. aprila 2024. godine (detaljna objašnjenja na PKT treningu 11. aprila)

3. 4. 2024.

Ministar finansija doneo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost, koji je objavljen u Sl. glasniku RS broj 29/24, od 3. aprila 2024. godine, a stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja, tj. 4. aprila 2024. godine.  

Izmene Pravilnika o PDV-u odnose se na pojedina poreska oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza (carinsko skladištenje, međunarodni ugovori i dr.), refundaciju PDV-a kupcu prvog stana i određena usaglašavanja. 

Detaljna objašnjenja o izmenama i dopunama Pravilnika o PDV-u daćemo na predstojećem treningu koji se održava 11. aprila. Osim izmena Pravilnika o PDV-u, glavna tema ovog treninga je izdavanje fiskalnih računa i uticaj na obračun PDV-a, pravo na odbitak prethodnog poreza i evidentiranje podataka u SEF-u. 

PRIJAVA ZA TRENINGE