Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Doneta je Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima

10. 4. 2020.

Na sednici održanoj 10. aprila 2020. godine, Vlada, uz supotpis predsednika Republike, donela je Uredbu o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 (u nastavku: Uredba), koja će biti objavljena u Službenom glasniku RS broj 54/20, a stupa na snagu danom objavljivanja. Uredba predstavlja pravni okvir za primenu Programa ekonomskih mera za podršku privredi

Ovom uredbom uređuju se:

 1. fiskalne pogodnosti i direktna davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru; 
 2. PDV tretman prometa dobara i usluga bez naknade za zdravstvene svrhe; 
 3. zabrana isplate dividende, odnosno učešća u dobiti (privrednim subjektima koji se opredele za korišćenje pogodnosti iz Uredbe);
 4. isplata jednokratne novčane pomoći u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti svim punoletnim građanima Republike Srbije iz budžeta nakon okončanja vanrednog stanja (postupak, način i uslovi za isplatu ove pomoći tek treba da budu bliže uređeni posebnim aktom Vlade).

Sadržinu Uredbi predstavili smo na današnjem PKT online treningu, kojem je prisustvovalo oko 2.000 učesnika, a detaljna objašnjenja daćemo u narednom broju časopisa Porezi i računovodstvo (broj 5/20) koji je u pripremi.

Osnovne informacije o sadržini Uredbe mogu se videti u našoj PDF prezentaciji

Napominjemo da pojedina pitanja tek treba da budu bliže uređena pravilnicima, i to: 

 1. postupak i način odlaganja plaćanja akontacija poreza na dobit pravnih lica, kao i poreza i doprinosa na zarade;
 2. postupak i način odlaganja plaćanja poreza i doprinosa preduzetnika paušalaca; 
 3. obrazac na kojem će velika pravna lica nadležnom organu dostavljati spisak lica za koja ostvaruju pravo na direktno davanje.

Suština je da pravni okvir još uvek nije kompletiran, pa molimo pretplatnike našeg časopisa i ostale privredne subjekte da razumeju da na mnoga pitanja još uvek nije moguće davati odgovore. Dakle, potrebno je svi da sačekamo kompletiranje propisa, nakon čega će postojati uslovi za davanje pouzdanih odgovora na pojedinačna pitanja.