Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
  • SVE GODINE
  • 2020.
  • 2019.
  • 2018.
  • 2017.
  • 2016.
  • 2015.
  • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

(Ne)mogućnost podnošenja prijave za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine elektronskim putem

17. 4. 2024.

Kao što smo objavili u vesti 6. aprila 2024. godine, Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu i iznosima naknada (u nastavku: Uredba), dok je ministar nadležan za zaštitu životne sredine doneo novi Pravilnik o izgledu, sadržini i načinu dostavljanja prijave za naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

Pravilnikom su propisani novi:

  • Obrazac 1Prijava za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za obavljanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu i
  • Obrazac 2Prijava za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za transport robe.

Ipak, u ovom momentu još uvek nije obezbeđena i podrška za podnošenje prijave elektronskim putem, pa je na sajtu lokalne poreske administracije (lpa.gov.rs), objavljeno obaveštenje koje prenosimo u nastavku. 

"Usled izmena izgleda i sadržine prijave za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024), podnošenje elektronskih prijava za 2024. godinu je onemogućeno. Do usklađivanja elektronskih obrazaca sa novonastalim izmenama, prijave se mogu podneti nadležnoj organizacionoj jedinici lokalne samouprave, odnosno gradskoj upravi neposredno ili putem pošte."

Nezavisno od navedenog, rok za podnošenje poreske prijave svakako ostaje nepromenjen (do kraja aprila 2024. godine). 

O načinu podnošenja prijave i svim drugim aktulenim pitanjima iz ove oblasti detaljna objašnjenja daćemo na predstojećem treningu koji se održava 23. aprila

PRIJAVA ZA TRENINGE