PKT vesti

 • Izašao je časopis Porezi i računovodstvo broj 04/19 - tema broja: Konsolidovanje finansijskih izveštaja

  30. 03. 2019.
  Časopis Porezi i računovodstvo broj 04/19 dostupan je u aplikaciji Porezi Online od 30. marta. U novom broju časopisa dali smo još jedan osvrt na nametnutu temu načina dokazivanja troškova zaposlenih za dolazak na rad i odlazak sa rada, dok je tema broja konsolidovanje finansijskih izveštaja.
 • Izašao je časopis Porezi i računovodstvo broj 03/19 - teme broja: Utvrđivanje poreza na imovinu i osvrt na Mišljenje MF o načinu dokazivanja naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao

  27. 02. 2019.
  Uobičajena tema februarskog broja jeste utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica za prethodnu godinu. Ovoga puta problematiku usklađivanja prihoda i rashoda u poreskom bilansu objasnili smo na osnovu delimične modifikacije jednog realnog primera iz prakse. Osim toga, skrećemo pažnju na tekstove u kojima smo ukazali kako (ne)sprovođenje određenih računovodstvenih postupaka može imati značajan uticaj na iznos poreske osnovice, odnosno na iznos poreza na dobit. Prvi postupak je obezvređenje imovine koja se kasnije prodaje, a taj prenos je osnov utvrđivanja kapitalnog dobitka/gubitka. Drugi postupak je utvrđivanje rezidualne vrednosti osnovnih sredstava koja se takođe prodaju po isteku korisnog veka upotrebe (koji je utvrdio konkretan obveznik).
 • Očekuje se ukidanje obrazaca za obračun poreske amortizacije OA/I i OA/N, kao i propisivanje novih obrazaca PB-1 i PDP

  03. 02. 2019.
  Izmene Pravilnika o poreskom bilansu biće izvršene prvenstveno sa ciljem propisivanja pozicija u poreskom bilansu u okviru kojih će se iskazivati prihodi i rashodi za čije (ne)priznavanje su propisana nova pravila. Pritom, izmene se vrše samo sa ciljem usklađivanja načina iskazivanja podataka u poreskom bilansu sa izmenama koje su u primeni počev od poreskog bilansa za 2018. godine. Navedene izmene uslovile su potrebu za propisavanjem novog Obrasca PB-1. Takođe, očekuje se propisivanje novog obrasca poreske prijave - PDP. Ono što je možda važnije, to je ukidanje (neupotrebljivih) obrazaca za obračun poreske amortizacije nepokretnosti (OA/I) i nematerijalnih sredstava (OA/N).
 • Izašao je časopis Porezi i računovodstvo broj 02/19 (tema broja: Utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica za 2018)

  03. 02. 2019.
  Uobičajena tema februarskog broja jeste utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica za prethodnu godinu. Ovoga puta problematiku usklađivanja prihoda i rashoda u poreskom bilansu objasnili smo na osnovu delimične modifikacije jednog realnog primera iz prakse. Osim toga, skrećemo pažnju na tekstove u kojima smo ukazali kako (ne)sprovođenje određenih računovodstvenih postupaka može imati značajan uticaj na iznos poreske osnovice, odnosno na iznos poreza na dobit. Prvi postupak je obezvređenje imovine koja se kasnije prodaje, a taj prenos je osnov utvrđivanja kapitalnog dobitka/gubitka. Drugi postupak je utvrđivanje rezidualne vrednosti osnovnih sredstava koja se takođe prodaju po isteku korisnog veka upotrebe (koji je utvrdio konkretan obveznik).
 • Utvrđeni su usklađeni neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana (u primeni od 1. februara 2019)

  26. 01. 2019.
  Na osnovu člana 12a stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana (u nastavku: ZPDG), Vlada Republike Srbije objavljuje Usklađene dinarske neoporezive iznose poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29) i 30), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8) i 9), člana 21a stav 2. i člana 85. stav 1. tačka 11) ZPDG godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2018. godini (Sl. glasnik RS, broj 4/19). Navedeni iznosi primenjuju se na sve isplate koje se vrše od 1. februara 2019. godine – nezavisno od toga za koji mesec se vrši isplata.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.