U oblasti računovodstva i primene Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI), pružamo savetodavne usluge koje se odnose na:

  • Izbor i kreiranje adekvatnih računovodstvenih politika u skladu sa MSFI
  • Evidentiranje složenih poslovnih promena (npr. statusne promene, zajednička ulaganja i dr.)
  • Evidentiranje tekućih poslovnih transakcija
  • Utvrđivanje odloženog poreza i rezervisanja za otpremnine
  • Sastavljanje godišnjih i vanrednih finansijskih izveštaja (pojedinačnih i konsolidovanih)

U uslovima primene MSFI i Zakona o porezu na dobit pravnih lica, izborom adekvatnih računovodstvenih politika moguće je ostvariti poreske uštede, posebno u pogledu kapitalnih dobitaka.

Utvrđivanje finansijskog rezultata u skladu sa MSFI osnovni je preduslov za utvrđivanje poreza na dobit u skladu sa zakonom.

Naši konsultanti poseduju objedinjena znanja iz oblasti poreza i računovodstva, što je preduslov za celovito sagledavanje poslovnih transakcija i pronalaženje najpovoljnijih rešenja za klijenta.