Poziv na pretplatu

Poreska kancelarija Tatić poziva uspešne kompanije, preduzetnike i fizička lica da se pretplate na časopis POREZI I RAČUNOVODSTVO za 2021. godinu. U nastavku ove stranice možete da prelistate ili preuzmete (u PDF formatu) besplatan primerak specijalnog broja sa odabranim tekstovima koji su objavljeni u časopisu tokom prethodnih nekoliko godina. Ukoliko se pretplatite na paket koji obuhvata elektronsku verziju časopisa, u okviru internet aplikacije POREZI ONLINE, imaćete pristup kompletnoj arhivi časopisa i brojnim drugim sadržajima. Ovo je najbolja opcija za nove pretplatnike, kako bi nadoknadili sve što su propustili tokom prethodnih godina.

Prijava za pretplatu

Šta obuhvata pretplata

Pretplata na časopis je svojevrsni paket od nekoliko proizvoda i usluga. Glavni proizvod (ili glavni promet u smislu propisa o PDV-u) jeste časopis (u štampanoj i elektronskoj formi) - kojeg treba koristiti kao osnovni izvor informacija i odgovora na pitanja. Kao sporedne usluge, pretplata obuhvata određeni obim besplatnih konsultacija u formi kratkih odgovora na pitanja (putem mejla i telefona), seminar o godišnjem finansijskom izveštaju i dostavljanje hitnih informacija na mejl.

POREZI I RAČUNOVODSTVO
ŠTAMPANO IZDANJE ČASOPISA

Mesečni časopis koji sadrži instruktivne tekstove o primeni propisa u praksi (porezi, računovodstvo, devizno poslovanje, poslovne kombinacije privrednih društava, zarade i radni odnosi i dr.)


Redovne rubrike: Pitanja i odgovori, Mišljenja ministarstava, Rokovnik obaveza, Aktuelni statistički i drugi podaci, kao i rubrika za opuštanje - (Ne)poreske strane.

POREZI ONLINE
ELEKTRONSKA VERZIJA ČASOPISA

Porezi Online sadrži kompletnu arhivu časopisa Porezi i računovodstvo, više stotina propisa, nekoliko hiljada mišljenja ministarstava, tekuće odgovore na pitanja, aktuelnosti, statističke podatke, (ne)poreske strane i dr.


Aplikaciji se pristupa putem interneta - unosom lozinke. Prikaz tekstova identičan je prikazu u štampanoj verziji časopisa, a pretraga je jednostavna i brza.

ODGOVORI NA KRATKA PITANJA PUTEM MEJLA 24 pitanja godišnje

Pretplata obuhvata pravo na odgovore na kratka pitanja putem mejla (24 godišnje, odnosno 6 kvartalno), koja je moguće rešiti u relativno kratkom roku.


Pretplata ne obuhvata detaljne, višesatne analize poslovnih transakcija, odnosno ugovora i druge dokumentacije.

Ukoliko postoji potreba za većim obimom konsultacija od onoga koji sadrži pretplata na časopis, možemo da ponudimo zaključivanje (klasičnog) ugovora o konsultantskim uslugama, kakav imamo sa velikim brojem klijenata.

TELEFONSKE KONSULTACIJE
10:00-14:00

Konsultacije sa našim savetnicima putem telefona pretplatnici mogu koristiti svakog radnog dana u periodu od 10 do 14 sati.


Ovaj vid konsultacija treba koristiti samo izuzetno, za slučajeve koje je moguće objasniti i razumeti usmeno u kraćem telefonskom razgovoru.

Ukoliko postoji potreba za većim obimom konsultacija od onoga koji sadrži pretplata na časopis, možemo da ponudimo zaključivanje (klasičnog) ugovora o konsultantskim uslugama, kakav imamo sa velikim brojem klijenata.
Ukoliko postoji potreba za većim obimom konsultacija od onoga koji sadrži pretplata na časopis, možemo da ponudimo zaključivanje (klasičnog) ugovora o konsultantskim uslugama, kakav imamo sa velikim brojem klijenata.

DVODNEVNI ONLINE SEMINAR O GODIŠNJEM FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU

Pretplata obuhvata besplatno prisustvovanje seminaru o godišnjem finansijskom izveštaju i utvrđivanju poreza na dobit (za dva učesnika u okviru pretplate). Ove godine seminar će biti održan online - posredstvom internet platforme, što će svim pretplatnicima omogućiti prisustvo bez dodatnih troškova putovanja.

ZBIRKA PROPISA
ŠTAMPANO IZDANJE PORESKIH PROPISA

Štampano izdanje koje izlazi u zavisnosti od aktuelnosti propisa, a sadržaće zakone i podzakonska akta iz pojedinih oblasti (prvenstveno iz oblasti poreza i računovodstva).

PKT VESTI - DOSTAVLJANJE HITNIH INFORMACIJA

O svim važnim događajima u oblasti propisa koje pratimo, a koji nastanu između dva broja časopisa, pretplatnike obaveštavamo slanjem mejlova sa vestima. Na ovaj način, pretplatnici su uvek u toku sa svim relevantnim informacijama.

POVLAŠĆENE CENE ZA TRENINGE I DRUGE PKT USLUGE

Pretplatnici ostvaruju popust i pravo na specijalne uslove po osnovu korišćenja naših usluga, kao što su treninzi–seminari, konsultantske usluge, kao i popust prilikom kupovine drugih izdanja koja ćemo povremeno priređivati.

Pogledajte cene i prijavu za pretplatu