Propisano je ograničenje prodaje robe i vršenja usluga u tržnim centrima i lokalima u koje se ulazi iz zatvorenog prostora

22. 03. 2020.

Na sednici održanoj 21. marta 2020. godine, Vlada Republike Srbije donela je Odluku o ograničenju pružanja usluga u oblasti trgovine na malo, koje obuhvataju prodaju robe i vršenje usluga u trgovinskim centrima i lokalima u koje se ulazi iz zatvorenog prostora (u nastavku: Odluka). Odluka je objavljena u Sl. glasniku RS broj 39/20 od 21. marta i stupila je na snagu danom objavljivanja.  

Prema tački 1. Odluke, zabranjuje se neposredna prodaja robe kupcima i neposredno vršenje usluga korisnicima usluga u trgovinskim centrima i sličnim objektima u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo, a koja obuhvata prodaju robe i vršenje usluga u lokalima u koje se ulazi iz većeg zatvorenog prostora.

Prema tački 2. Odluke, mera zabrane iz tačke 1. ove odluke ne odnosi se na druge načine pružanja usluga od strane pravnih lica i preduzetnika koji delatnost obavljaju u objektima iz te tačke (prodaja preko društvenih mreža i sl.) – s tim što su pri tome dužni da preduzimaju sve preventivne mere.

Prema tački 3. Odluke, od primene tačke 1. ove odluke izuzimaju se pravna lica i preduzetnici koji obavljaju delatnost u oblasti trgovine na malo prehrambenim proizvodima, odnosno osnovnim životnim namirnicama i lekovima i medicinskim sredstvima, s tim što su u obavezi da, u odnosu na zaposlene i korisnike usluga, primene sve preventivne mere od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih i korisnika usluga, a posebno one koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARSCoV-2, i da u tom smislu donesu poseban plan primene mera, koji je sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Primena navedenih mera traje dok traje vanredno stanje proglašeno u Republici Srbiji, odnosno dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARSCoV-2.

Podsećamo da je na istoj sednici Vlade doneta i Odluka kojom su propisane posebne mere za prodaju hrane i pića u ugostiteljskim objektima i prodaju hrane za nošenje

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.