Početak primene usklađenih dinarskih iznosa akcize odlaže se do 1. jula 2020. godine

29. 05. 2020.

Na sednici Vlade, koja je održana 28. maja 2020. godine, usvojen je akt: Izmena usklađenih dinarskih iznosa akciza (iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6), člana 12a, čl. 14. i 14a i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2019. godini), čije se objavljivanje očekuje u narednom broju Službenog glasnika RS (broj 78/20).

Prema obrazloženju Vlade, imajući u vidu da je prethodno bilo propisano da se novi usklađeni iznosi akciza primenjuju od 1. juna 2020. godine, s obzirom na to da je:

  1. u međuvremenu došlo do pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2,
  2. da su privrednim subjektima otežani uslovi poslovanja za vreme trajanja vanrednog stanja, kao i
  3. da je poslovanje privrednih subjekta i dalje delimično ograničeno zbog proglašene epidemije bolesti COVID-19 od izuzetnog značaja koja je i dalje na snazi,

u cilju smanjivanja negativnih ekonomskih efekata prouzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19, a posebno uzimajući u obzir aktuelno kretanje cene sirove nafte na svetskom tržištu kao posledicu pandemije, predloženo je (a zatim i usvojeno) da se početak primene usklađenih iznosa akcize odloži do 1. jula 2020. godine.

Podsećamo da je najpre bilo predviđeno da se usklađeni dinarski iznosi akciza primenjuju od 1. februara, ali je primena najpre odložena do 1. juna, a sada se početak primene odlaže po drugi put. Napominjemo da je reč o usklađenim iznosima akciza koji su objavljeni u Službenom glasniku RS, broj 5/20 i 7/20, i da ti iznosi sada nisu promenjeni

Detaljna objašnjenja o ovoj temi daćemo u narednom broju časopisa: Porezi i računovodstvo broj 7/20

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.