Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
  • SVE GODINE
  • 2020.
  • 2019.
  • 2018.
  • 2017.
  • 2016.
  • 2015.
  • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Od 1. januara 2019. godine ukinuta je obaveza popunjavanja i dostavljanja obrazaca M-UN i M-4

4. 1. 2019.

Prema ranije važećoj odredbi člana 144. Zakona o PIO, koja se primenjivala do 31. 12. 2018. godine, bili su propisani rokovi za podnošenje Obrasca M–4 (do 30. aprila tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu) i Obrasca M–UN (u roku od tri dana od dana uplate doprinosa).

Međutim, odredbom člana 30. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO predviđeno je da se počev od 1. januara 2019. godine, odredba člana 144. Zakona o PIO u potpunosti briše. Ovo znači da navedeni rokovi više ne postoje. Za razliku od ovih rokova koji se ukidaju za poslodavce, odredbom člana 31. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO, koja se primenjuje počev od 1. januara 2019. godine, uvodi se rok za Fond PIO:

„Fond je dužan da podatke iz člana 132. Zakona unese u matičnu evidenciju prema dinamici preuzimanja tih podataka od nadležnih organa i organizacija, a najkasnije do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu.”

Suština je da od 1. januara 2019. godine poslodavci više nemaju obavezu popunjavanja i dostavljanja obrazaca M–UN i M–4. Drugim rečima, više ne postoji obaveza predaje Obrasca M-4 do 30. 4. 2019. godine za prethodnu kalendarsku godinu. Takođe, od 1. januara 2019. ne postoji obaveza popunjavanja i predaje Obrasca M-UN, nezavisno od toga što se npr. u januaru 2019. vrši isplata ugovorene naknade za decembar 2018. godine.

Detaljno objašnjenje o ovoj temi na www.porezionline.rs i u novom broju časopisa (Porezi broj 1/19, str. 153).