Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Obveznik akcize dužan je da izvrši popis zatečenih zaliha akciznih proizvoda sa stanjem na dan 31. 12. 2018.

23. 12. 2018.

Odredbama člana 26. Zakona o akcizama, koji je u primeni od 1. januara 2018. godine, propisano je da je obveznik akcize dužan da:

 1. sa stanjem  na dan 31. decembra 2018. godine izvrši popis zatečenih zaliha akciznih proizvoda, posebno po svakoj vrsti akciznog proizvoda;
 2. izvrši popis zatečenih zaliha akciznih proizvoda u svim skladištima, uključujući i akcizna skladišta;
 3. sačinjene popisne liste akciznih proizvoda dostavi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave (u kojoj se vodi kao poreski obveznik – filijala ili CVPO), najkasnije 31. januara 2019. godine.

Detaljnije o navedenim obavezama na www.porezionline.rs.