Objavljeno je nekoliko pravilnika iz oblasti PDV-a, poreza na dobit, poreza na imovinu i poreskog postupka

29. 12. 2018.

U Službenom glasniku RS broj 104/18 od 28. decembra 2018. godine objavljeno je nekoliko pravilnika iz oblasti PDV-a, poreza na dobit, poreza na imovinu i poreskog postupka. Svi pravilnici stupaju na snagu 1. januara 2019. godine, osim Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku koji je stupio na snagu narednog dana od dana objavljivanja tj. 29. decembra 2018. godine. 

U oblasti PDV-a doneti su sledeći pravilnici
  1. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza;
  2. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV.
U oblasti poreza na dobit pravnih lica doneti su sledeći pravilnici
  1. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe;
  2. Pravilnik o izmeni Pravilnika o Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom.
U oblasti poreza na imovinu donet je
  1. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu.
U oblasti poreskog postupka doneti su sledeći pravilnici
  1. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o podnošenju poreske prijave elektronskim putem;
  2. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku;
  3. Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja i sadržini  obaveštenja koja Poreska uprava dostavlja Agenciji za privredne registre.

Detaljnije na www.porezionline.rs.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.