Objavljeni su obrasci OZ-7 i OZ-10 u skladu sa novim Zakonom o zdravstvenom osiguranju

27. 06. 2019.

Na sajtu Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje (RFZO) objavljeno je Obaveštenje o novim obrascima za obračun naknade zarade OZ-7 i OZ-10, u skladu sa novim Zakonom o zdravstvenom osiguranju, koje poslodavci mogu preuzeti u okviru ovog obaveštenja.

Pored toga, navedeno je da obrazac OZ-7 sadrži i bliža objašnjenja neophodna za njegovo pravilno popunjavanje, dok se u filijalama RFZO mogu dobiti bliže informacije o obračunu naknada zarade.

U vezi sa navedenim, podsećamo da je i u periodu do objavljivanja novih obrazaca postojala obaveza dostavljanja propisanih podataka RFZO-u (u slobodnoj formi), kao što je precizirano Mišljenjem Ministarstva zdravlja broj 011-00-00074/2019-05 od 21. 5. 2019. godine.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.