Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Objavljen je časopis Porezi i računovodstvo broj 7/24 - tema broja: Poreska oslobođenja sa pravom na odbitak - specifični slučajevi

2. 7. 2024.

Časopis Porezi i računovodstvo broj 7/24 dostupan je u aplikaciji Porezi Online od 2. jula, dok štampano izdanje pretplatnici mogu da očekuju od 4. jula. 

U novom broju časopisa (na 144 strane) objavili smo: 

 1. 14 tekstova, 
 2. 15 poreskih kratkih tema i
 3. 38 mišljenja Ministarstva finansija.

Približava se rok za početak obaveze elektronskog evidentiranja prethodnog poreza u SEF-u. Mesečni obveznici PDV-a će ovu obavezu imati po prvi put za poreski period septembar, a tromesečni za poreski period oktobar–decembar, odnosno poslednji kvartal 2024. godine. Nova obaveza odnosiće se na sve obveznike PDV-a, nezavisno od toga da li ostvaruju pravo na odbitak prethodnog poreza. Propisi kojima treba da bude uređena nova obaveza elektronskog evidentiranja prethodnog poreza biće doneti krajem jula, a najkasnije do isteka krajnjeg zakonskog roka: 4. avgusta ove godine. 

Poreska kancelarija Tatić kao lider u oblasti PDV-a i elektronskog fakturisanja (i ostalim oblastima kojima se bavi), spremno dočekuje predstojeći period koji će biti vrlo zahtevan u pogledu osposobljavanja obveznika za primenu novih pravila i njihovo implementiranje u informacionim sistemima. Kako bi i obveznici spremno dočekali nova pravila elektronskog evidentiranja prethodnog poreza, potrebno je utvrditi postojeća pravila u vezi sa pravom na odbitak prethodnog poreza, kao i pravila o tome kada se i kako vrše korekcije prethodnog poreza u skladu sa propisima o PDV-u. Za te svrhe zakazali smo pripremni trening koji se održava 24. jula.

Kao temu broja izdvojili smo specifična pitanja u vezi sa prometima koji su oslobođeni PDV-a sa pravom na odbitak prethodnog poreza iz člana 24. Zakona o PDV-u. Ova poreska oslobođenja uslovljena su posedovanjem propisanih dokaza. Određene dokaze obveznik treba da poseduje na dan nastanka poreske obaveze da bi promet (uključujući i avans) bio oslobođen PDV-a, dok druge dokaze obveznik može da obezbedi i do isteka roka za predaju poreske prijave. Pritom, pravilo o izmeni osnovice zbog naknadnog ispunjavanja uslova za poresko oslobođenje može da se primeni samo za određene vrste prometa, dok za ostale nije moguća primena ovog pravila. Akcenat smo stavili na objašnjenja o tome kako obezbeđivanje (određenih) najčešćih dokaza za poresko oslobođenje nakon isteka poreskog perioda, a pre isteka roka za predaju poreske prijave za taj poreski period, utiče na visinu obračunatog PDV-a obveznika PDV-a koji vrši promet i koji je poreski dužnik za taj promet.

Specifična pitanja u vezi sa primenom poreskih oslobođenja za tzv. kombinovani prevoz dobara i ostale usluge u vezi sa izvozom dobara, sa osvrtom na aktuelna mišljenja Ministarstva finansija, obradili smo u zasebnim tekstovima.

Osim treninga koji se održava 24. jula, najavljujemo i novi ciklus Specijalističke obuke za PDV i elektronsko fakturisanje (12 dana / 70 časova) koji počinje 1. oktobra.

PRIJAVA ZA TRENINGE