Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
  • SVE GODINE
  • 2020.
  • 2019.
  • 2018.
  • 2017.
  • 2016.
  • 2015.
  • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Obaveza prodavaca na pijačnim tezgama da evidentiraju promet na malo preko elektronskih fiskalnih uređaja odložena do 1. januara 2023. godine

28. 4. 2022.

Na upravo održanoj sednici Vlade (28. aprila 2022. godine) doneta je Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja. Uredba će biti objavljena u Sl. glasniku RS, broj 51/22 od 29. aprila 2022. godine i stupa na snagu danom objavljivanja. 

Prema novom članu 4a Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, obveznici fiskalizacije koji se bave prodajom dobara i usluga na pijačnim tezgama i sličnim objektima nemaju obavezu evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja počev od 1. maja 2022. godine zaključno sa 31. decembrom 2022. godine

Dakle, za navedene obveznike produžava se prelazni period tokom kojeg neće biti u obavezi da evidentiraju promet na malo preko elektronskih fiskalnih uređaja. 

Osim navedenog, izmenom člana 3. stav 2. tačka 3) Uredbe propisano je da se izuzimanje od obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskih fiskalnih uređaja odnosi na kompletan vazdušni prevoz putnika (šifra delatnosti 51.10), a ne samo na međunarodni prevoz putnika kako je inicijalno bilo propisano. 

O ovim i drugim aktuelnostima iz oblasti fiskalizacije i elektronskog fakturisanja biće reči na PKT online treningu koji je namenjen isključivo kupcima Priručnika o pravilima izdavanja računa. Na treningu će biti održana promocija novog priručnika. 

Trening se održava 18. maja ove godine.

Poručite novi Priručnik o računima i obezbedite pristup online treningu!

PRIJAVA ZA PRIRUČNIK O RAČUNIMA