Novo Mišljenje MF o načinu dokumentovanja troškova prevoza zaposlenih za dolazak na rad i odlazak sa rada

14. 06. 2019.

Na zahtev Američke privredne komore (AmCham Serbia), Ministarstvo finansija (MF) je izdalo Mišljenje o načinu dokumentovanja troškova dolaska zaposlenih na posao i odlaska sa posla (broj 401-00-02148/2019-16 od 5. juna 2019).

Naime, Američka privredna komora je Ministarstvu finansija uputila zahtev da se precizira šta se tačno podrazumeva pod verodostojnim računovodstvenim ispravama o troškovima prevoza. U tom zahtevu, Američka privredna komora najpre je komentarisala prethodno izdato (sporno) Mišljenje MF, a zatim je navela primere odgovarajućih verodostojnih isprava koji bi mogli da budu uvedeni kao pravila za postupanje u opštim aktima poslodavca. 

Na osnovu tako definisanog zahteva, MF je na kraju Mišljenja navelo sledeće: 

"Imajući u vidu navedeno, mišljenja smo da u konkretnom slučaju dostavljeni primeri (ukupno šest) odgovarajućih verodostojnih računovodstvenih isprava, navedeni u dopisu Američke privredne komore od 10. maja 2019. godine, odgovaraju diskusiji sa održanog sastanka u prostorijama Ministarstva finansija (od 8. maja 2019. godine) i da bi iste trebalo prihvatiti kao verodostojne računovodstvene isprave (uz napomenu da je neophodno da pitanje načina dokumentovanja troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada zaposlenih bude uređeno opštim aktom pravnog lica, odnosno preduzetnika), na osnovu kojih se predmetni troškovi evidentiraju u poslovnim knjigama pravnih lica, odnosno preduzetnika, obveznika primene Zakona.“

Dakle, MF konstatuje da primeri navedeni u zahtevu Američke privredne komore mogu da se prihvate kao verodostojne računovodstvene isprave. Drugim rečima, bez uvida u taj dopis nije jasno na koje se verodostojne računovodstvene isprave misli. U vezi sa tim, napominjemo da u pomenutom dopisu nije navedeno ništa novo, već se sve svodi na primere o kojima smo detaljno pisali u časopisu Porezi i računovodstvo broj 4/19, str. 5.

Komletan tekst Mišljenja MF i dopis Američke privredne komore mogu se videti u aplikaciji Porezi Online. 

PKT TRENINZI U JUNU:

19. JUNA: Pravilno iskazivanje podataka u Obrascu POPDV - obaveza od 1. jula 2019 (premijera) - nema slobodnih mesta

20. JUNA: Pravilno iskazivanje podataka u Obrascu POPDV - obaveza od 1. jula 2019 (repriza) - nema slobodnih mesta

21. JUNA: Ugostiteljstvo, hotelijerstvo i turističke usluge - pravila oporezivanja i knjiženja

25. JUNA: Pravilno iskazivanje podataka u Obrascu POPDV - obaveza od 1. jula 2019 (repriza II) - još samo oko 20 slobodnih mesta

PRIJAVA ZA TRENING - Prijavite se odmah jer broj mesta je ograničen na 80 učesnika!

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.