Izašao je časopis Porezi i računovodstvo broj 05/19 - tema broja: Turističke usluge - pravila oporezivanja i knjiženja

25. 04. 2019.

Časopis Porezi i računovodstvo broj 05/19 dostupan je u aplikaciji Porezi Online od 26. aprila, dok pretplatnici štampanog izdanja mogu da ga očekuju najranije prvog radnog dana posle Uskrsa. 

U novom broju (na 192 strane) objavili smo: 

  1. 24 teksta, 
  2. 17 poreskih kratkih tema i 
  3. 67 Mišljenja Ministarstva finansija.

Uskoro kreće letnja turistička sezona, a nedavno je donet i nov Zakon o turizmu, što je bio povod da u ovom broju objasnimo kompletnu problematiku delatnosti turističkih agencija. U čak osam tekstova objasnili smo pravila oporezivanja raznovrsnih turističkih usluga u sistemu PDV-a, računovodstveno evidentiranje i specifičnosti evidentiranja prometa preko fiskalne kase.  

Baveći se tematikom turističkih usluga, kroz analizu poslovanja nekoliko turističkih agencija, uvideli smo da obveznici PDV-a u mnogim aspektima greše kada je reč o primeni pravila obračuna PDV-a i računovodstvenog evidentiranja (npr. neobračunavanje PDV-a po osnovu primljenih avansa za jedinstvene turističke usluge, primena posebnog postupka oporezivanja u slučaju turističkih usluga koje nemaju karakter jedinstvenih). U tom smislu, neophodno je detaljno proučavanje svih objašnjenja koja smo dali u tekstovima, kako bi se ustanovila praksa koja je u skladu sa propisima.

Poslodavci koji zapošljavaju penzionere ili nameravaju da to učine u narednom periodu, odnosno oni koji imaju zaposlene na bolovanju preko 30 dana treba da obrate pažnju na tekstove o izmenama Zakona o zdravstvenom osiguranju, koje su u primeni od 11. aprila 2019. godine. Suština je da će poslodavci koji počev od 11. aprila 2019. godine zaključe ugovor o radu sa penzionisanim licem imati obavezu da plaćaju doprinos za zdravstveno osiguranje u skladu sa opštim pravilima, dok ta obaveza - prema našem mišljenju - neće postojati u slučaju penzionera koji su već bili u radnom odnosu pre navedenog datuma (prema našim saznanjima očekuje se i zvanično saopštenje Ministarstva zdravlja). Detaljnije objašnjenje dali smo i u vesti koja je objavljena u okviru aplikacije Porezi Online. Takođe, propisan je nov način obračuna naknade zarade za bolovanje preko 30 dana. 

Osim navedenih, objavljeni su tekstovi o brojnim aktuelnim temama iz oblasti PDV-a, poreza na dohodak građana, deviznog poslovanja, akciza, poreza na dobit pravnih lica, poreskog postupka, poreza na imovinu i naknada.

Predahnite od posla i primene propisa za vreme Uskrsa i Praznika rada, pa se vidimo na novim treninzima u maju! Srećni praznici!

TRENINZI U MAJU:

16. maja: Konsolidovanje finansijskih izveštaja - praktični aspekti

23. majaGrađevinska delatnost i promet objekata u sistemu PDV-a

Prijavite se na vreme, jer broj mesta je ograničen na 80 učesnika!

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.