Da li se za potrebe ostvarivanja direktnih davanja, koja će biti uplaćena u junu, poreska prijava na Obrascu PPP-PD može podneti u ponedeljak 1. juna?

26. 05. 2020.

Prema članu 11. stav 1. Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima (u nastavku: Uredba), privredni subjekti u privatnom sektoru prihvataju korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja propisanih ovom uredbom podnošenjem Obrasca PPP-PD sa označenim datumom plaćanja 4. januar 2021. godine.

Prema članu 11. stav 2. Uredbe, privredni subjekti iz stava 1. ovog člana mogu da koriste fiskalne pogodnosti i direktna davanja propisana ovom uredbom:

  1. za sva tri meseca, ukoliko Obrazac PPP-PD iz stava 1. ovog člana dostave do kraja aprila 2020. godine;
  2. za dva meseca, ukoliko Obrazac PPP-PD iz stava 1. ovog člana prvi put dostave do kraja maja 2020. godine i
  3. za jedan mesec, ukoliko Obrazac PPP-PD iz stava 1. ovog člana prvi put dostave do kraja juna 2020. godine.

U skladu s navedenim, uslov za korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja za sva tri meseca bio je da prva poreska prijava (sa datumom plaćanja: 4. januar 2021) bude podneta do kraja aprila 2020. godine. Citiranim odredbama nije izričito propisano da naredna poreska prijava mora da bude podneta do kraja maja, odnosno nakon toga treća poreska prijava do kraja juna (u slučaju privrednih subjekata koji su se podnošenjem poreske prijave do kraja aprila već kvalifikovali za korišćenje mera za tri meseca).

Međutim, imajući u vidu da skoro ništa u vezi sa Uredbom nije precizno uređeno, kao što smo detaljno objasnili u novom broju časopisa: Porezi i računovodstvo broj 6/20, str. 12savetujemo da se poreska prijava za naredni obračun zarada obavezno podnese do kraja maja 2020. godine, nezavisno od toga da li će se ta poreska prijava odnositi na zarade za april ili zarade za maj, odnosno nezavisno od toga da li je reč o privrednom subjektu koji se prvi put opredeljuje za fiskalne pogodnosti i direktna davanja (sa ciljem da ih koristi za dva meseca) ili je reč o privrednom subjektu koji se već ranije opredelio za mere propisane Uredbom. 

Naime, naredna uplata bespovratnih novčanih sredstava iz budžeta očekuje se u junu, a ti iznosi će biti uplaćeni privrednim subjektima koji poreske prijave (sa datumom plaćanja: 4. januar 2021. godine) budu podneli do kraja maja. U tom smislu izvesno je da Poreska uprava naknadno neće praviti dodatni spisak privrednih subjekata koji su poresku prijavu za zarade za maj podneli tokom juna.

Inače, podsećamo da bespovratna novčana sredstva koja će biti uplaćena u junu 2020. godine biće utvrđena na osnovu broja zaposlenih za čije zarade i naknade zarada je podnet Obrazac PPP-PD (sa datumom plaćanja: 4. januar 2021) za obračunski period april 2020. godine. Direktna davanja koja će uslediti u julu biće utvrđena na osnovu poreske prijave za zarade za maj

Pritom, imajući u vidu da je 31. maj nedelja, mnogi privredni subjekti interesuju se da li će ih eventualno podnošenje poreske prijave u ponedeljak 1. juna dovesti u situaciju da ne mogu da ostvare direktna davanja koja će biti uplaćena u junu. Prema našim saznanjima, sistem Poreske uprave će biti podešen tako da se spisak privrednih subjekata kojima će direktna davanja biti uplaćena u junu formira na osnovu poreskih prijava koje budu podnete zaključno 1. juna (u ponedeljak). Drugim rečima, privredni subjekti poresku prijavu na Obrascu PPP-PD (sa datumom plaćanja: 4. januar 2021) mogu podneti i u ponedeljak 1. juna 2020. godine. 

Nezavisno od prethodno navedenog, bilo bi razumno očekivati da se i Poreska uprava zvanično oglasi povodom ovog pitanja, kako privredni subjekti ne bi bili izloženi eventualnom riziku usled nezvaničnih saznanja. Naime, u uslovima kada ne postoje gotovo nikakva zvanična objašnjenja i saopštenja u vezi sa primenom Uredbe, prinuđeni smo da informacije objavljujemo na osnovu nezvaničnih saznanja.  

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.