Aktiviran je PKT Kalkulator kamate u okviru aplikacije Porezi Online - gratis probni period do 17. aprila

09. 04. 2019.

Obaveštavamo zainteresovane korisnika da je u okviru aplikacije Porezi Online (konačno) aktivirana stranica Kalkulatori, koja sadrži program za obračun kamate, i to: 

  1. zakonske zatezne kamate u RSD,
  2. zakonske zatezne kamate u EUR i 
  3. kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode. 
Obračun kamate vrši se na jednostavan način, u šest koraka. 
 
U probnom periodu, do 17. aprila 2019. godine, stranica će biti otvorena, a nakon toga pristup će imati  samo pretplatnici na paket koji obuhvata aplikaciju Porezi Online. Probni period je istovremeno prilika da se otklone eventualne nepravilnosti u radu programa. 
 
U okviru navedene stranice u planu je aktiviranje još nekoliko kalkulatora. 
 

TRENINZI U APRILU I MAJU:

16. aprilaPrevozne, špediterske i usluge skladištenja u sistemu PDV-a

18. aprila: Naknada troškova za prevoz i ostalih izdataka zaposlenih i drugih radno angažovanih lica - način dokumentovanja i druga aktuelna pitanja (još svega nekoliko slobodnih mesta)

19. aprilaPorez po odbitku na prihode nerezidentnih pravnih lica - praktični aspekti primene UIDO i Multilateralne konvencije

16. maja: Konsolidovanje finansijskih izveštaja - praktični aspekti

Prijavite se na vreme, jer broj mesta je ograničen na 80 učesnika!

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.