1. 4. 2021.

KNJIGA O POREZU NA DODATU VREDNOST

ŠTAMPANO I ELEKTRONSKO IZDANJE

Poreska kancelarija Tatić priprema kapitalno izdanje o praktičnoj primeni propisa o porezu na dodatu vrednost (PDV). Povod za priređivanje Knjige o PDV-u jeste donošenje novog Pravilnika o porezu na dodatu vrednost, čija primena počinje 1. jula 2021. godine. Reč je o objedinjenom (jedinstvenom) pravilniku koji zamenjuje 27 pojedinačnih pravilnika koji su sada u primeni. Pravilnik o PDV-u zasnovan je na odredbama postojećih pojedinačnih pravilnika, ali predviđene su brojne i značajne izmene (npr. kod prometa iz oblasti građevinarstva, izdavanja računa, osnovice za PDV, poreskih oslobođenja i dr.).

Knjiga o PDV-u sadržaće kompletna i detaljna objašnjenja o praktičnim aspektima propisa o PDV-u na osnovu našeg bogatog iskustva u ovoj oblasti sticanog od početka primene propisa o PDV-u. Planirano vreme izlaska iz štampe je jun 2021. godine.

Knjiga o PDV-U
 
Cena u
Pretprodaji:

24.900 + PDV

DATUM IZLASKA
IZ ŠTAMPE:

JUN 2021.

CENA U PRETPRODAJI
ZA PRETPLATNIKE
ČASOPISA:

19.900 + PDV

Šta obuhvata

Knjiga o porezu na dodatu vrednost

Paket obuhvata 4 stavke. Glavni proizvod je štampano izdanje, dok elektronsko izdanje treba da omogući laku pretragu u svakodnevnoj upotrebi. Sastavni deo paketa je i štampano izdanje Zbirke propisa o PDV-u (elektronska verzija svakako je dostupna na sajtu porezionline.rs), kao i optimizovani prikaz sadržaja za mobilne uređaje.

Paket je jedinstven, bez mogućnosti zasebne kupovine samo pojedinih elemenata.

Slika Knjiga

KNJIGA O POREZU NA DODATU VREDNOST

ŠTAMPANO IZDANJE

Knjiga sadrži sveobuhvatna i detaljna objašnjenja o primeni propisa o PDV-u, sa posebnim osvrtom na nova pravila koja se primenjuju od 1. jula 2021. godine. Sadržaj je zasnovan na oblastima iz Zakona o PDV-u i novog Pravilnika o PDV-u, sa brojnim mišljenjima Ministarstva finansija, primerima iz prakse i ilustracijama.

Slika Kompjuter

ELEKTRONSKA VERZIJA KNJIGE O PDV-u

WEB APLIKACIJA

Elektronskoj aplikaciji se pristupa putem interneta - unosom korisničkog imena i lozinke. Prikaz tekstova identičan je prikazu u štampanoj verziji knjige, a pretraga je jednostavna i brza.

Slika Zbirka

ZBIRKA PROPISA O PDV-u

PREČIŠĆENI TEKSTOVI ZAKONA O PDV-U I PODZAKONSKIH AKATA

Štampano izdanje koje obuhvata Zakon o PDV-u, novi Pravilnik o PDV-u i tri važeće uredbe.

Slika Mobilni

VERZIJA ZA MOBILNE UREĐAJE

PRILAGOĐENI PRIKAZ SADRŽAJA

Optimizovan prikaz kompletnog sadržaja knjige za mobilne uređaje, uz mogućnost pretrage.

CENA I PRIJAVA U PRETPRODAJI

Cena u pretprodaji: 24.900 + PDV (10%)

Cena u pretprodaji za pretplatnike časopisa
Porezi i računovodstvo: 19.900 dinara + PDV (10%)

PRIJAVA ZA PREDRAČUN U PRETPRODAJI