Izašao je časopis Porezi i računovodstvo broj 04/19 - tema broja: Konsolidovanje finansijskih izveštaja

30. 03. 2019.

Časopis Porezi i računovodstvo broj 04/19 dostupan je u aplikaciji Porezi Online od 30. marta. Što se pretplatnika štampanog izdanja tiče, isporuka je uslovljena okončanjem štrajka radnika Pošte, s tim da ćemo isporuku časopisa na nivou Beograda organizovati preko kurirske službe

U novom broju objavili smo: 

  1. 19 tekstova, 
  2. 18 poreskih kratkih tema i 
  3. 66 Mišljenja Ministarstva finansija.

U novom broju časopisa dali smo još jedan osvrt na nametnutu temu načina dokazivanja troškova zaposlenih za dolazak na rad i odlazak sa rada. Izvesno je da će ta tema još neko vreme okupirati pažnju jer nisu svi poslodavci još uvek doneli odluku o tome koje će Mišljenje Ministarstva finansija (MF) primenjivati: da li ono poslednje (da ne kažemo: naručeno) ili mišjenje iz 2016. godine. U nekim drugim, normalnim okolnostima, ne bismo ni govorili o primeni Mišljenja MF, već o primeni zakona. Kada je reč o konkretnoj temi, zakoni su prilično jasni, ali je tendencioznim Mišljenjem MF stvorena opšta nesigurnost. To je bio razlog da o ovoj temi zakažemo trening (18. aprila) na kojem će biti reči i o drugim slučajevima naknade troškova zaposlenima i drugim radno angažovanim licima. Ovoj temi posvećen je i novi PKT strip.

Tema broja je konsolidovanje finansijskih izveštaja jer smo ovu relativno složenu problematiku objasnili u čak osam zasebnih tekstova. Kao i u mnogim drugim slučajevima primene MSFI, posao konsolidovanja može da se uradi pravilno tj. u skladu sa svim pojedinačnim zahtevima standarda, a može i na neki alternativni način (koji nije u potpunosti u skladu sa zahtevima svih relevantnih MSFI). O tome kako pravilno treba sprovesti konsolidovanje biće reči na treningu koji smo zakazali za 16. maj, uz podsećanje da je rok za predaju konsolidovanih finansijskih izveštaja – kraj jula. 

U oblasti PDV-a skrećemo pažnju na tekstove koji su nastali povodom jednog konkretnog slučaja poreske kontrole poljoprivrednika koji se bavi tovom pilića. Radilo se o tome da je poljoprivrednik smatrao da pruža uslugu tova, pa je u ukupan promet (kao kriterijum za određivanje statusa obveznika PDV-a) uračunavao samo svoju zaradu, dok je poreski organ smatrao da je reč o kupovini jednodnevnih pilića, a zatim prodaji utovljenih pilića kao prometu dobara. Primenom takvog pristupa poreski organ je utvrdio da je poljoprivrednik odavno trebalo da se evidentira kao obveznik PDV-a. U tom slučaju nastaje niz poreskih problema (ne samo u vezi sa PDV-om), pa smo u tekstu objasnili da tov pilića (ili drugih životinja) može imati karakter i prometa dobara i prometa usluga, a koji pristup treba primeniti zavisi od toga šta je ugovoreno u konkretnom slučaju. 

U opisanim okolnostima, kada se u postupku kontrole utvrdi da je neko lice još ranije prekoračilo propisani limit od 8.000.000 dinara, dodatni problem je što poreski organ s jedne strane smatra da je nastala obaveza obračunavanja PDV-a od određenog datuma, dok s druge smatra da pravo na odbitak prethodnog poreza ne nastaje od istog datuma, već praktično tek počev od perioda nakon postupka kontrole. Takav pristup je, naravno, apsurdan i u suprotnosti sa Zakonom o PDV-u, što smo u zasebnom tekstu i argumentovali.

TRENINZI U APRILU I MAJU:

16. aprilaPrevozne, špediterske i usluge skladištenja u sistemu PDV-a

18. aprila: Naknada troškova za prevoz i ostalih izdataka zaposlenih i drugih radno angažovanih lica - način dokumentovanja i druga aktuelna pitanja

19. aprilaPorez po odbitku na prihode nerezidentnih pravnih lica - praktični aspekti primene UIDO i Multilateralne konvencije

16. maja: Konsolidovanje finansijskih izveštaja - praktični aspekti

Prijavite se na vreme, jer broj mesta je ograničen na 80 učesnika!

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.