Arhiva treninga

 • Utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu (repriza)

  Tema treninga je utvrđivanje poreza na imovinu u tzv. statici za 2019. godinu u skladu sa novim pravilima. Naime, krajem 2018. godine izvršene su izmene i dopune Zakona o porezima na imovinu koje se, u oblasti poreza na imovinu u tzv. statici, prvi put primenjuju kod utvrđivanja poreza na imovinu za 2019. godinu. Propisane su i nove poreske prijave koje se prvi put obavezno podnose u elektronskom obliku. Rok za dostavljanje poreske prijave, odnosno utvrđivanje poreza na imovinu je 31. mart (odnosno 1. april) 2019. godine.
  20. 3. 2019.
 • Primena propisa o PDV-u kod specifičnih transakcija

  Trening je posvećen aktuelnim pitanjima iz oblasti PDV-a. U centru pažnje je primena propisa o PDV-u kod specifičnih transakcija, sa posebnim osvrtom na nova PKT iskustva iz postupaka poreskih kontrola.
  19. 3. 2019.
 • Utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu (premijera)

  Tema treninga je utvrđivanje poreza na imovinu u tzv. statici za 2019. godinu u skladu sa novim pravilima. Naime, krajem 2018. godine izvršene su izmene i dopune Zakona o porezima na imovinu koje se, u oblasti poreza na imovinu u tzv. statici, prvi put primenjuju kod utvrđivanja poreza na imovinu za 2019. godinu. Propisane su i nove poreske prijave koje se prvi put obavezno podnose u elektronskom obliku. Rok za dostavljanje poreske prijave, odnosno utvrđivanje poreza na imovinu je 31. mart (odnosno 1. april) 2019. godine.
  7. 3. 2019.
 • Preduzetnička delatnost - oporezivanje, vođenje poslovnih knjiga, radnopravni status i raspolaganje novcem

  Trening je posvećen praktičnoj primeni različitih propisa koji regulišu položaj preduzetnika prilikom obavljanja samostalne delatnosti. Na treningu se razmatraju specifična i sporna pitanja iz oblasti obračuna poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti, PDV-a, radnopravnog statusa preduzetnika, kao i pravila vođenja poslovnih knjiga i druge evidencije, raspolaganje novcem sa računa i dr. Osim za predstavnike računovodstvenih firmi, trening je idealna prilika da se edukuju i sami preduzetnici kao fizička lica koja obavljaju samostalnu delatnost.
  22. 2. 2019.
 • Poljoprivredna delatnost - poreski i računovodstveni aspekti

  Trening je posvećen relativno složenim poreskim i računovodstvenim aspektima poljoprivredne delatnosti, i to s aspekta MSFI, PDV-a i poreza na dobit. Posmatrano s računovodstvenog aspekta, relevantan je MRS 41 - Poljoprivreda, revidirani MRS 16, kao i MRS 2. Poseban osvrt ćemo dati na revidirana pravila priznavanja i vrednovanja bioloških sredstava. ​Posmatrano s aspekta PDV-a, posebna pažnja posvećena je naturalnoj razmeni poljoprivrednih dobara u zavisnosti od statusa učesnika u sistemu PDV-a. Osim toga, ukazujemo i na poreske implikacije s aspekta poreza na dobit i poreza na dohodak građana.
  20. 2. 2019.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2013 | All Rights Reserved.

Prijava za trening newsletter