Raspored treninga

  • Primena Korisničkog uputstva za pregled obračuna PDV-a i nova pravila oporezivanja porezom na dobit po odbitku (repriza)

    Poreska uprava objavila je Korisničko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obračuna PDV - Obrascu POPDV. Uputstvo sadrži objašnjenja sa primerima na više od 180 strana, pa je osnovna svrha treninga da skrenemo pažnju na najvažnije, imajući u vidu da smo tokom prošle godine (na treninzima i u časopisu) već dali precizne instrukcije u pogledu iskazivanja podataka u Obrascu POPDV. Na treningu se razmatraju i druge aktuelnosti iz oblasti PDV-a. Druga tema treninga jeste oporezivanje prihoda nerezidentnih pravnih lica porezom po odbitku u skladu sa novim pravilima čija primena počinje 1. aprila 2018. godine.
    21. 3. 2018.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2013 | All Rights Reserved.

Prijava za trening newsletter