Raspored treninga

  • Izmene Pravilnika o pregledu obračuna PDV-a (finalne pripreme za iskazivanje podataka u Obrascu POPDV i druge izmene propisa o PDV-u) - premijera

    Krajem maja ili početkom juna biće izvršene izmene i dopune Pravilnika o pregledu obračuna PDV-a. Ove izmene neće biti sistemske tj. ne očekuju se izmene koncepta Obrasca POPDV, već se vrše sa ciljem usklađivanja sa izmenama Zakona o PDV-u (izvršenim krajem 2017. godine, odnosno krajem aprila 2018. godine), kao i sa ciljem preciziranja i poboljšanja pojedinih pravila iskazivanja podataka u tom obrascu. Nova pravila o vođenju evidencije o PDV-u i obaveza sastavljanja pregleda obračuna PDV-a u primeni će biti od 1. jula 2018. godine, pa je trening prilika za finalne pripreme za posao koji očekuje sve obveznike PDV-a
    19. 6. 2018.
  • Izmene Pravilnika o pregledu obračuna PDV-a (finalne pripreme za iskazivanje podataka u Obrascu POPDV i druge izmene propisa o PDV-u) - repriza

    Krajem maja ili početkom juna biće izvršene izmene i dopune Pravilnika o pregledu obračuna PDV-a. Ove izmene neće biti sistemske tj. ne očekuju se izmene koncepta Obrasca POPDV, već se vrše sa ciljem usklađivanja sa izmenama Zakona o PDV-u (izvršenim krajem 2017. godine, odnosno krajem aprila 2018. godine), kao i sa ciljem preciziranja i poboljšanja pojedinih pravila iskazivanja podataka u tom obrascu. Nova pravila o vođenju evidencije o PDV-u i obaveza sastavljanja pregleda obračuna PDV-a u primeni će biti od 1. jula 2018. godine, pa je trening prilika za finalne pripreme za posao koji očekuje sve obveznike PDV-a
    21. 6. 2018.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2013 | All Rights Reserved.

Prijava za trening newsletter