Arhiva treninga

 • Porezi i računovodstvo - aktuelnosti (besplatni promotivni seminari: ZR, NI, NS, BG, KG, UŽ, SU)

  Povodom aktuelnog trenutka u propisima iz oblasti poreza i računovodstva, kao i uobičajenih tema koje su aktuelne krajem godine, Poreska kancelarija Tatić organizuje besplatne (promotivne) seminare u 7 gradova. Seminari su promotivnog karaktera jer ćemo na njima predstaviti paket pretplate na časopis Porezi i računovodstvo za 2018. godinu i pozvati učesnike da se blagovremeno pretplate.
  od 9. do 28. 11.
 • Pravila priznavanja prihoda (primena novog MSFI 15, IFRIC Tumačenja 22 i drugih MSFI)

  1. januara 2018. godine počinje primena novog MSFI 15 – Prihodi po osnovu ugovora sa kupcima. Ovaj MSFI zamenjuje MRS 18 – Prihodi. Na treningu se razmatraju pravila priznavanja prihoda u opštim i specifičnim slučajevima. Osim priznavanja prihoda od prodaje, na treningu će biti objašnjena pravila priznavanja prihoda, kao i rashoda i imovine u slučaju kada je plaćen avans u stranoj valuti, u skladu sa novim IFRIC Tumačenjem 22. Daćemo osvrt i na priznavanje prihoda po osnovu državnih davanja u skladu sa MRS 20, kao i nekih drugih transakcija.
  7. 11. 2017.
 • Primena novog Pravilnika o pregledu obračuna PDV-a i druge aktuelnosti (finalni trening)

  Ministar finansija doneo je novi Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV koji će se primenjivati od 1. januara 2017. godine. Pravilnikom je propisan Obrazac POPDV – Pregled obračuna PDV za poreski period koji će se obavezno dostavljati uz poresku prijavu za svaki poreski period. Na treningu ćemo dati detaljna objašnjenja o pravilima iskazivanja podataka na svim pozicijama Obrasca POPDV. Osim toga, na treningu se razmatraju i druge aktuelnosti iz oblasti PDV-a.
  31. 10. 2017.
 • Primena novog Pravilnika o pregledu obračuna PDV-a i druge aktuelnosti (peti trening)

  Ministar finansija doneo je novi Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV koji će se primenjivati od 1. januara 2017. godine. Pravilnikom je propisan Obrazac POPDV – Pregled obračuna PDV za poreski period koji će se obavezno dostavljati uz poresku prijavu za svaki poreski period. Na treningu ćemo dati detaljna objašnjenja o pravilima iskazivanja podataka na svim pozicijama Obrasca POPDV. Osim toga, na treningu se razmatraju i druge aktuelnosti iz oblasti PDV-a.
  26. 10. 2017.
 • Primena novog Pravilnika o pregledu obračuna PDV-a i druge aktuelnosti (repriza III)

  Ministar finansija doneo je novi Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV koji će se primenjivati od 1. januara 2017. godine. Pravilnikom je propisan Obrazac POPDV – Pregled obračuna PDV za poreski period koji će se obavezno dostavljati uz poresku prijavu za svaki poreski period. Na treningu ćemo dati detaljna objašnjenja o pravilima iskazivanja podataka na svim pozicijama Obrasca POPDV. Osim toga, na treningu se razmatraju i druge aktuelnosti iz oblasti PDV-a.
  25. 10. 2017.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2013 | All Rights Reserved.

Prijava za trening newsletter