Objavljeno je Korisničko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obračuna PDV – Obrascu POPDV

07.02.2018.
 

U vezi sa obavezom dostavljanja pregleda obračuna PDV-a, počev od podnošenja poreske prijave za poreski period jul, odnosno jul-septembar 2018. godine, na sajtu Poreske uprave objavljeno je Korisničko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obračuna PDV – Obrascu POPDV broj 000-431-00-00040/2018-K0052 od 31. 1. 2018. godine (u nastavku: Korisničko uputstvo).

Korisničko uputstvo sadrži:

1. Pravni okvir;

2. Opšte smernice u vezi sa iskazivanjem podataka u Obrascu POPDV;

3. Objašnjenja u vezi sa iskazivanjem podataka u konkretnim delovima, odnosno poljima Obrasca POPDV;

4. Primer iskazivanja podataka u Obrascu POPDV na osnovu poslovnih promena u poreskom periodu i iskazivanja podataka u Obrascu PPPDV.

Detaljna objašnjenja o Korisničkom uputstvu daćemo u časopisu Porezi i računovodstvo broj 3/18, koji je u pripremi.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2013 | All Rights Reserved.

Prijava za trening newsletter