PKT vesti

 • Informacije o predstojećim PKT treninzima koji se održavaju u februaru i martu 2018.

  12.02.2018.
  Poreska kancelarija Tatić - 22. februara održava trening: Oporezivanje ličnih primanja (obračun poreza i doprinosa na prihode fizičkih lica). Za ovaj trening ostalo je svega nekoliko slobodnih mesta. Za sada nije u planu zakazivanje istog treninga u drugom terminu. Tokom marta biće održana još najmanje tri treninga. Povod za održavanje ovih treninga jeste obaveza podnošenja poreske prijave za porez na imovinu u tzv. statici, kao i okolnost da je Poreska uprava na svom sajtu objavila Korisničko uputsvo za iskazivanje podataka u pregledu obračuna PDV - Obrascu POPDV.
 • Objavljeno je Korisničko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obračuna PDV – Obrascu POPDV

  07.02.2018.
  U vezi sa obavezom dostavljanja pregleda obračuna PDV-a, počev od podnošenja poreske prijave za poreski period jul, odnosno jul-septembar 2018. godine, na sajtu Poreske uprave objavljeno je Korisničko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obračuna PDV – Obrascu POPDV broj 000-431-00-00040/2018-K0052 od 31. 1. 2018. godine (u nastavku: Korisničko uputstvo).
 • Objavljeno je korisničko uputstvo za korišćenje Centralnog registra faktura

  05.02.2018.
  Povodom početka rada Centralnog registra faktura (u nastavku: CRF) počev od 1. marta 2018. godine, na sajtu Uprave za trezor je objavljeno da će registracija pravnih lica / organa za pristup CRF-u biti omogućena od 6. februara 2018. godine podnošenjem online zahteva preko web aplikacije -https://crf.trezor.gov.rs/
 • Izašao je časopis Porezi i računovodstvo broj 2/18 (tema broja: Praktična primena MSFI 15 i utvrđivanje poreza na dobit)

  29.01.2018.
  Februarski broj časopisa uobičajeno je posvećen utvrđivanju poreza na dobit pravnih lica i preduzetnika, uz odabrane računovodstvene teme koje su od značaja za sastavljanje godišnjeg finansijskog izveštaja. Ovoga puta priredili smo nekoliko tekstova o pojedinim aspektima praktične primene MSFI 15 – Prihod po osnovu ugovora sa kupcima (čija primena je počela 1. januara 2018. godine, s tim da se podstiče i ranija primena).
 • Utvrđeni su usklađeni neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana (u primeni od 1. februara 2018)

  28.01.2018.
  Na osnovu člana 12a stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana, Vlada Republike Srbije objavljuje Usklađene dinarske neoporezive iznose poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12) i 13), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5), 6) i 7), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 10) Zakona o porezu na dohodak građana. Iznosi su usklađeni godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2017. godini, a primenjuju se na sve isplate koje se vrše od 1. februara 2018. godine nezavisno od toga za koji mesec se vrši isplata.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2013 | All Rights Reserved.

Prijava za trening newsletter